Tân Tam Mã đăng ký bán hơn 2 triệu CII để trả nợ vay

22-08-2018 08:50:03+07:00
22/08/2018 08:50 0
  •  

Tân Tam Mã đăng ký bán hơn 2 triệu CII để trả nợ vay

Ngày 21/08/2018, CTCP Đầu tư Tân Tam Mã đăng ký bán 2,100,270 cổ phiếu CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: CII) để trả nợ vay cho CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCI).

Hiện nay, Công ty Tân Tam Mã nắm giữ 8,000,270 cổ phiếu CII, chiếm tỷ lệ 3.26% (tính trên tổng số 244,713,403 cổ phiếu CII đang lưu hành). Nếu giao dịch được thực hiện thành công, Công ty Tân Tam Mã chỉ còn nắm giữ 5,900.000 cổ phiếu CII, chiếm tỷ lệ sở hữu 2.41%.

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 24/08/2018 tới ngày 21/09/2018 bằng phương thức giao dịch thỏa thuận.

Được biết, CTCP Đầu tư Tân Tam Mã được cấp phép hoạt động vào ngày 10/11/2015 và người đại diện theo pháp luật là ông Phạm Vũ Thức. 

Thái Hương

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang