×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Ấn Độ điều tra chống trợ cấp dây đồng nhập từ Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam

14/09/2018 10:360

Ấn Độ điều tra chống trợ cấp dây đồng nhập từ Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam

Ngày 10/09, Tổng vụ Phòng vệ thương mại - thuộc Bộ thương mại và Công nghiệp Ấn Độ đã có thông báo khởi xướng vụ việc điều tra chống trợ cấp đối với sản phẩm dây đồng nhập khẩu từ Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam.

Nguyên đơn là Hindalco Industries, Vedanta Industries. Sản phẩm bị điều tra là dây đồng gồm các mã 7407.1010, 7407.1020, 7408.1190, 7408.1920, 7408.1990, 7409.11 và 7409.19.

Thời kỳ điều tra về trợ cấp là từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2018, còn về thiệt hại là giai đoạn 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 và thời kỳ điều tra trợ cấp.

Theo cáo buộc của nguyên đơn, các nhà sản xuất/xuất khẩu hàng hóa bị điều tra của Việt Nam đã được nhận các khoản trợ cấp có thể đối kháng (ưu đãi thuế, miễn giảm thuế, ưu đãi khoản vay, hỗ trợ xuất khẩu…) từ Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp của Việt Nam, gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất nội địa của Ấn Độ.

Về doanh nghiệp bị đơn, theo Tổng vụ Phòng vệ thương mại, có thể sẽ tiến hành chọn mẫu ở mức độ hợp lý do số lượng các doanh nghiệp liên quan trong vụ việc này lớn. Tuy nhiên, hiện nay, Tổng vụ chưa thông báo chính xác các doanh nghiệp được lựa chọn, do đó, tất cả các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm được khuyến nghị chủ động chuẩn bị các tài liệu/dữ liệu để trả lời bản câu hỏi (trừ trường hợp doanh nghiệp quyết định không tham gia vụ việc).

Các bên liên quan (bao gồm Chính phủ nước bị điều tra, các nhà xuất khẩu, các nhà nhập khẩu và người tiêu dùng hàng hoá bị điều tra…) có thể gửi thông tin, bình luận/lập luận bằng văn bản tới cơ quan điều tra Tổng vụ Thương mại. Tất cả thông tin bằng văn bản bao gồm bản trả lời cần gửi tới Tổng vụ trong vòng 40 ngày kể từ ngày ban hành thông báo khởi xướng điều tra (tuy nhiên hiện nay Tổng vụ chưa đăng tải bản câu hỏi điều tra trong vụ việc này).

Trong trường hợp không nhận được thông tin trong thời hạn quy định hoặc các thông tin không hoàn chỉnh hay không được nộp theo đúng quy định, Tổng vụ sẽ sử dụng các dữ liệu sẵn có bất lợi để tính toán mức thuế chống trợ cấp.

Vì thế, Cục Phòng vệ Thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam hợp tác, cung cấp thông tin đầy đủ và hợp lệ cho Tổng vụ trong toàn bộ quá trình điều tra để tránh bị cơ quan điều tra kết luận dựa trên thông tin, bằng chứng sẵn có bất lợi và phối hợp chặt chẽ với Chính phủ (Cục Phòng vệ thương mại – Bộ Công Thương là cơ quan đầu mối) trong vụ việc này để xử lý vụ việc một cách hiệu quả.

Thái Hương

fili

Về đầu trang