×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Sau soát xét, APP chuyển lãi thành lỗ

14/09/2018 14:494

Sau soát xét, APP chuyển lãi thành lỗ

Theo báo cáo soát xét bán niên 2018, do các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều tăng, CTCP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu Mỏ  đành chịu lỗ, trong khi báo cáo tự lập trước đó vẫn còn lãi nhẹ.

Kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2018 của APP (Đvt: Triệu đồng)

Bảng so sánh BCTC bán niên 2018 soát xét và tự lập của APP

Cụ thể, chi phí bán hàng lại tăng lên 4.54 tỷ do thay đổi nội dung hạch toán và chi phí quản lý doanh nghiệp lên mức 6.95 tỷ do tăng trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi; tương ứng tổng tăng trong cả hai chi phí là 114.5 triệu đồng. Những thay đổi trong chi phí hoạt động tuy không lớn về tỷ lệ, con số tuyệt đối vẫn vượt quá phần chi phí thuế giảm sau soát xoét.

Kết quả là Công ty chuyển từ lãi sang lỗ 21.1 triệu đồng. Cùng kỳ năm trước, APP lãi 1.1 tỷ đồng.

Vài năm trở lại đây, APP bắt ghi nhận kết quả kinh doanh đi xuống,, từ 2014, với kết quả 138.4 tỷ doanh thu, lãi ròng 7.4 tỷ, APP ghi nhận suy giảm cả về doanh thu lẫn lợi nhuận so với thực hiện trước đó. Năm 2015, đà suy giảm này tiếp tục diễn ra. Đến năm 2016, lãi ròng có được năm hiếm hoi tăng trưởng nhờ Công ty tiết giảm các chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp; năm 2017, APP tiếp tục hành trình xuống dốc. Cho đến nửa đầu 2018, APP báo lỗ nhẹ 21.1 triệu đồng.

Theo kế hoạch 2018, Công ty đặt chỉ tiêu doanh thu 225 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.73 tỷ đồng, dự kiến chia cổ tức 3%. Tuy nhiên, sau nửa năm, APP chỉ thực hiện được 49.7 tỷ doanh thu, tương ứng 22% kế hoạch năm. Với khoản lỗ nhẹ đầu năm, Công ty sẽ ít nhiều gặp khó trong việc hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận.

Kết quả kinh doanh của APP giai đoạn gần đây

Diễn biến giá cổ phiếu APP cũng theo xu hướng đó. Trong năm 2017, cổ phiếu APP có nhiều biến động. Sau khi tạo đáy 5,700 đồng/cp (05/05-17/05/2018), APP phục hồi, đi ngang, rồi tiếp tục suy giảm. Tới 13/09/2018, cổ phiếu APP kết phiên chiều tại mức giá 5,800 đồng.

Diễn biến giá cổ phiếu APP tính từ 01/01/2017 đến nay. Nguồn: VietstockFinance

Nửa cuối 2018, APP dự định phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Cụ thể, APP sẽ phát hành 220,582 cp thưởng cho cổ đông hiện hữu, mệnh giá 10,000 đồng, tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ thực hiện 100:5.

Bên cạnh đó, APP dự kiến chào bán tối đa hơn 2.2 triệu cp cho cổ đông hiện hữu, giá 10,000 đồng, tỷ lệ thực hiện 2:1; mục đích phục vụ nhu cầu mở rộng kinh doanh xăng dầu và bổ sung vốn.

APP còn có kế hoạch phát hành tối đa 20,000 trái phiếu chuyển đổi với tổng mệnh giá 10 tỷ đồng cho nhiều nhất 100 nhà đầu tư và nhân viên Công ty, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 10.5%/năm, hạn chế chuyển nhượng 1 năm; mục đích để đầu tư dự án xây kho thành phẩm và bổ sung vốn lưu động.

Vĩnh Thịnh

FILI

Về đầu trang