×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Hiểu chưa đầy đủ về quy định, VOS chậm công bố thông tin

09/11/2018 14:560

Hiểu chưa đầy đủ về quy định, VOS chậm công bố thông tin

Trước đó, Sở GDCK TPHCM đã nhắc nhở và đề nghị Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam (HOSE: VOS) giải trình về việc chậm công bố Phó Tổng Giám đốc nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí.

Theo giải trình, vì Công ty đã hiểu chưa đầy đủ về quy định này khi cho rằng việc nghỉ hưu để hưởng chế độ hưu trí của người nội bộ không thuộc các trường hợp phải công bố thông tin bất thường trong vòng 24h nên xảy ra việc công bố chậm trễ này.

Tài liệu đính kèm:
20181108_20181108 - VOS - Giai Trinh Cham CBTT.pdf

Phương Nguyễn

FILI

Về đầu trang