PCG sẽ góp vốn vào dự án tại Bình Định và Hà Tĩnh

23-11-2018 15:42:03+07:00
23/11/2018 15:42 3
  •  

PCG sẽ góp vốn vào dự án tại Bình Định và Hà Tĩnh

HĐQT của CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị (HSX: PCG) đã tổ chức cuộc họp vào ngày 20/11/2018 để quyết định về việc góp vốn thực hiện 2 dự án đầu tư tại Bình Định và Hà Tĩnh.

Cụ thể, HĐQT của Công ty đã thông qua thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng công cộng và năng lượng trong Khu Công nghiệp Nhơn Hội B tại xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp khí LPG, LNG cho Khu Công nghiệp Phú Vinh thuộc Khu Kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo như Nghị quyết của HĐQT, Công ty sẽ hợp tác với Công ty HONG YEUNG Việt Nam triển khai thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng công cộng (nước, điện, gas) và các loại năng lượng khác trong Khu Công nghiệp Nhơn Hội B tại xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định” theo hình thức thành lập pháp nhân mới từ tháng 11/2018 với tỷ lệ góp vốn 70:30. Trong đó, PCG góp 70% vốn điều lệ.

Ngoài ra, Công ty sẽ hợp tác đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp khí LPG, LNG cho Khu công nghiệp Phú Vinh thuộc Khu Kinh tế Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh với Công ty TNHH đầu tư xây dựng hạ tầng Phú Vinh. Theo đó, cùng với việc thuê lại quyền sử dụng đất trong KCN Phú Vinh, HĐQT cũng đồng ý cho Công ty thành lập công ty mới để triển khai dự án này.

Điểm qua kết quả kinh doanh, quý 3/2018, PCG báo lỗ 718.3 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 221 triệu đồng. Trong báo cáo giải trình, Công ty cho biết nguyên nhân đến từ việc các công trình mà Công ty là nhà thầu thi công thường kéo dài qua nhiều năm và trong quý 3/2018, Công ty chưa quyết toán được các công trình khiến doanh thu xây lắp không cao. Bên cạnh đó, các chi phí gần như là cố định nên không tiết giảm được nhiều.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty lỗ hơn 3.6 tỷ đồng.    

Quốc Thắng

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang