SCB tăng vốn điều lệ lên 15,232 tỷ đồng

30-11-2018 17:40:20+07:00
30/11/2018 17:40 0
  •  

SCB tăng vốn điều lệ lên 15,232 tỷ đồng

Ngày 27/11/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có văn bản số 2336/QĐ – NHNN sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập & hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) liên quan đến thay đổi vốn điều lệ, tăng từ 14,295 tỷ đồng lên 15,232 tỷ đồng.

Theo đó, vốn điều lệ của SCB tăng từ 14,295 tỷ đồng lên 15,232 tỷ đồng, thông qua hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Việc tăng vốn điều lệ giúp SCB gia tăng tiềm lực tài chính, góp phần nâng cao cơ sở vật chất, hiện đại hóa công nghệ phục vụ cho việc phát triển sản phẩm dịch vụ mới với nhiều tiện ích, đa dạng, nhằm đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của khách hàng.

Tính đến 30/09/2018, tổng tài sản của SCB đạt 498,508 tỷ đồng, tăng 55,282 tỷ đồng so với đầu năm. Cho vay khách hàng hiện ở mức 297,989 tỷ đồng, tăng 33,838 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2017. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu trên tổng dư nợ tiếp tục được SCB duy trì ở mức thấp, lần lượt là 0.94% và 0.52%. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ của SCB tính đến cuối tháng 09/2018 đạt 575 tỷ đồng, tương đương 124% so với kết quả thực hiện cả năm 2017. Trong đó, đóng góp chính đến từ mảng thu dịch vụ thanh toán quốc tế, thẻ quốc tế và bảo hiểm, chiếm 64% tổng thu nhập dịch vụ của SCB.

Hàn Đông

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang