logo

TTR: Bùi Thị Hồng Hải không còn là cổ đông lớn

05-11-2018 17:03:00+07:00
05/11/2018 17:03 0
  •  

TTR: Bùi Thị Hồng Hải không còn là cổ đông lớn

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Thị Hồng Hải- Mã chứng khoán: TTR
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 406,600 CP (tỷ lệ 20.4%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 406,600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 31/10/2018.

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang