×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

EVS dự kiến phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu

25/12/2018 20:000

EVS dự kiến phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu

Theo Nghị quyết HĐQT, CTCP Chứng khoán Everest (UPCoM: EVS) sẽ phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 cho năm 2018.

Dự kiến quý 4/2018, EVS phát hành 2,000 trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo và được chào bán riêng lẻ. Kỳ hạn của trái phiếu là 13 tháng kể từ ngày phát hành. Giá được chào bán bằng với mệnh giá là 100 triệu đồng/tp. Theo đó, tổng giá trị mà EVS dự huy động được là 200 tỷ đồng.

Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được Công ty sử dụng để nâng cao năng lực tài chính, bổ sung nguồn vốn kinh doanh mở rộng thị phần môi giới và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Lãi suất của 2,000 trái phiếu này là lãi suất cố định áp dụng cho toàn bộ thời hạn 13 tháng với tỷ lệ 10%/năm. Trái phiếu được trả lãi định kỳ 01 tháng/lần. Tiền gốc của trái phiếu sẽ được hoàn trả bằng mệnh giá vào ngày đáo hạn.

Nguồn thanh toán lãi và gốc trái phiếu được EVS đảm bảo từ nguồn thu hồi công nợ, lợi nhuận sau thuế và các nguồn thu hợp pháp khác của Công ty.

Tài liệu đính kèm:
20181225_20181225-EVS_CBTT NQ phuong an phat hanh trai phieu lan 2-2018.pdf

Phương Nguyễn

FILI

Về đầu trang