×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

KOS sẽ huy động 235 tỷ đồng trái phiếu cho dự án tại Lào Cai

20/12/2018 15:140

KOS sẽ huy động 235 tỷ đồng trái phiếu cho dự án tại Lào Cai

HĐQT CTCP KOSY (UPCoM: KOS) sẽ phát hành 235 trái phiếu năm 2018 với giá phát hành bằng chính mệnh giá là 1 tỷ đồng/tp.

Theo đó, KOS sẽ phát hành tổng cộng là 235 tỷ đồng trái phiếu. Toàn bộ số tiền này được sử dụng để nộp tiền sử dụng đất và hoàn thiện hạng mục Hạ tầng Kỹ thuật của Dự án “Tiểu khu đô thị số 17, khu đô thị mới Lào Cai – Cam Đường, thành phố Lào Cai”. Việc này sẽ được KOS triển khai vào quý 4 năm 2018.

Trái phiếu này không được chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng bảo lãnh ngân hàng.

Nguồn thanh toán lãi được lấy từ dòng tiền thu được từ việc bán đất nền của dự án trên. Lãi suất sẽ được trả sau vào ngày thanh toán lãi với lãi suất cố định cho năm đầu tiên là 10.3%/năm. Từ năm thứ hai lãi được xác định bằng tổng của lãi suất tham chiếu cộng với 3.5%/năm.

Tài liệu đính kèm:
1.KOS_2018.12.20_600e6fb_35._Phuong_an_phat_hanh_trai_phieu.pdf
2.KOS_2018.12.20_ff4eb8c_34._CBTT_nghi_quyet_phat_hanh_trai_phieu.pdf

Phương Nguyễn

FILI

Về đầu trang