PSW điều chỉnh kế hoạch sản lượng vào thời điểm cận kề cuối năm

25-12-2018 14:17:46+07:00
25/12/2018 14:17 0
  •  

PSW điều chỉnh kế hoạch sản lượng vào thời điểm cận kề cuối năm

Ngày 20/12/2018, HĐQT CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ (HNX: PSW) đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Cụ thể, PSW điều chỉnh các chỉ tiêu về sản lượng, giảm sản lượng Urê Phú Mỹ từ 210,000 tấn xuống 200,000 tấn, NPK Phú Mỹ giảm mạnh từ 25,000 tấn về 8,724 tấn, Kali thương hiệu Phú Mỹ giảm từ 70,000 tấn còn 40,000 tấn.

Đối với NPK thương hiệu Phú Mỹ và DAP thương hiệu Phú Mỹ, PSW bổ sung kế hoạch 6,276 tấn và 12,000 tấn. Đồng thời, tăng sản lượng các loại phân bón khác từ 15,000 tấn lên 28,000 tấn.

Về các chỉ tiêu còn lại, PSW vẫn giữ nguyên như đã công bố tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 12/04/2018. Trong đó, tổng doanh thu dự kiến gần 2,208 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 13.2 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 dự kiến 6%/mệnh giá.

Kế hoạch sản lượng 2018 điều chỉnh
Nguồn: Nghị quyết HĐQT ngày 20/12/2018.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, PSW thu được gần 1,618 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 7.5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 2% và 35% so với cùng kỳ. Theo giải trình từ phía Công ty, do sản lượng bán mặt hàng Urê DPM giảm gần 15% dẫn đến lợi nhuận gộp cũng như lợi nhuận chung của quý 3 giảm so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên với kết quả đạt được trong 3 quý đầu năm, PSW đã thực hiện được 73% kế hoạch doanh thu và 70% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Nguyên Ngọc

FILI

Tài liệu đính kèm:
1.PSW_2018.12.25_52eea3f_psw_nq2.jpg
2.PSW_2018.12.25_6c24598_psw_Cong_bo_thong_tin_dieu_chinh_ke_hoach_kinh_doanh_2018_cua_PSW.pdf
3.PSW_2018.12.25_dedeaff_PSW_nq_1.jpg

 

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang