logo

VCBF bị phạt 60 triệu đồng

21-12-2018 18:32:52+07:00
21/12/2018 18:32 2
  •  

VCBF bị phạt 60 triệu đồng

Ngày 19/12/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 328/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF).

Cụ thể, VCBF bị phạt tiền 60 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn theo quy định pháp luật về Báo cáo hoạt động của công ty quản lý quỹ Quý 1/2017, Quý 3/2017, tháng 5,6,12/2017và tháng 3/2018; Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tháng 5,6/2017 và tháng 3/2018; Báo cáo tổng hợp danh sách người được cấp chứng chỉ hành nghề năm 2017; Báo cáo về tình hình quản lý danh mục đầu tư tháng 7,9,10,12/2017).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phương Châu

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang