VIX lên kế hoạch phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu

05/12/2018 13:101
  •  

VIX lên kế hoạch phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu

Vừa qua, HĐQT CTCP Chứng khoán IB (HNX: VIX) đã thông qua Nghị quyết việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2018.

Cụ thể, VIX dự kiến phát hành riêng lẻ 200 tỷ đồng trái phiếu cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp thông qua đại lý phát hành với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu và giá chào bán dự kiến bằng mệnh giá.

Trái phiếu phát hành đợt này là loại trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, có đảm bảo bằng tài sản, không kèm chứng quyền. Kỳ hạn của trái phiếu là 1 năm với mức lãi suất dự kiến không vượt quá 12%/năm và lãi trái phiếu được trả sau, tiền gốc sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn từ dòng tiền hoạt động kinh doanh của Công ty. Trái phiếu sẽ được phát hành trong quý 4/2018.

Được biết, mục đích của đợt phát hành lần này là nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty. Cụ thể, IB sẽ dùng vốn huy động được để đầu tư kinh doanh chứng khoán, cho vay giao dịch ký quỹ và tăng quy mô vốn cho các hoạt động khác của Công ty.

Như vậy, với tổng giá trị trái phiếu phát hành dự kiến tối đa 200 tỷ đồng, dư nợ phát hành trái phiếu hiện tại của VIX là 565 tỷ đồng.

Quốc Thắng

Fili

IBSC_NQ26_HĐQT_PHTrai phieu VIX 2018_signed.pdf

×
vietstock logo
Về đầu trang