VSEC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

07-12-2018 17:15:00+07:00
07/12/2018 17:15 0
  •  

VSEC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam công bố Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20181207_20181207_VSEC_Biên bản họp DHDCD.pdf
20181207_20181207_VSEC_CBTT DHCD Bất Thường.pdf
20181207_20181207_VSEC_Nghị quyết DHCD Bat Thuong.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang