×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

C47 sẽ thanh toán cổ tức sớm hơn dự kiến

02/01/2019 13:310

C47 sẽ thanh toán cổ tức sớm hơn dự kiến

Thanh toán cổ tức vào ngày 04/01/2019, cổ đông của CTCP Xây dựng 47 (HOSE: C47) sẽ nhận cổ tức sớm hơn 2 tuần so với dự kiến.

Theo thông tin đã công bố trước đó, C47 sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền vào ngày 18/01/2019. Tuy nhiên, vì Công ty đã chủ động được nguồn tiền sớm hơn kế hoạch nên đã thay đổi ngày thanh toán cổ tức vào ngày 04/01/2019.

Được biết, tỷ lệ chi trả là 10%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu sẽ được nhận 1,000 đồng) và nguồn vốn để chi trả là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

 

Quốc Thắng

Fili

Về đầu trang