×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

CMG dự kiến phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu

16/01/2019 09:220

CMG dự kiến phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu

Mới đây, HĐQT của CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (HOSE: CMG) đã thông qua phương án phát hành 300 có kỳ hạn 5 năm kể từ ngày phát hành, với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu phát hành tương đương 300 tỷ đồng.

Theo đó, trái phiếu được phát hành là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng tài sản, dưới hình thức bút toán ghi sổ, giá phát hành bằng 100% mệnh giá.

Lãi suất danh nghĩa trái phiếu là lãi suất kết hợp giữa cố định và thả nổi. Cụ thể, lãi suất cố định áp dụng cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên là 8.8%/năm. Kỳ tính lãi là 6 tháng/lần, từ ngày phát hành đến ngày đáo hạn (không tính ngày đáo hạn) hoặc từ ngày phát hành đến ngày đến hạn thanh toán khác trong trường hợp trái phiếu được mua lại trước hạn. Lãi suất thả nổi áp dụng với các kỳ tính lãi tiếp theo.

Đợt phát hành này được dự kiến thực hiện trong tháng 03/2019. Trái phiếu sẽ được mua lại định kỳ trước hạn theo lịch mua lại như sau: 20 tỷ đồng trong năm thứ 3, 30 tỷ đồng trong năm thứ tư, và 250 tỷ đồng tại ngày đáo hạn. Nếu có mua lại khác sẽ theo thỏa thuận giữa các bên.

Công ty sẽ sử dụng 200 tỷ đồng thu được từ phát hành trái phiếu để thực hiện đầu tư vào dự án Không gian Sáng tạo CMC tại Khu chế xuất Tân Thuận, TP.HCM, và 100 tỷ đồng để thực hiện tăng quy mô hoạt động của Công ty và sử dụng số tiền này để bổ sung vốn cho các công ty TNHH mà Công ty sở hữu 100% vốn điều lệ.

Nguồn trả gốc và lãi trái phiếu được lấy từ dòng tiền hoạt động kinh doanh và các nguồn vốn hợp pháp khác. Tài sản bảo đảm cho mục đích phát hành trái phiếu là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất liên quan tới Tòa nhà CMC Tower thuộc sở hữu của CMG tại Hà Nội.

Ái Minh

FIL

Tài liệu đính kèm:

20190115_20190115 - CMG - CBTT NQ HDQT Phe duyet phuong an phat hanh trai phieu.pdf
Về đầu trang