Năm 2018, Đất Xanh lãi 1,178 tỷ đồng, phải thu ngắn hạn hơn 5,577 tỷ đồng

22-01-2019 14:50:43+07:00
22/01/2019 14:50 3
  •  

Năm 2018, Đất Xanh lãi 1,178 tỷ đồng, phải thu ngắn hạn hơn 5,577 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 4/2018 với kết quả tăng trưởng cả doanh thu và lợi nhuận. Tuy nhiên, riêng khoản phải thu khách hàng ngắn hạn của Công ty đã gần 1,256 tỷ đồng, chiếm hơn 27% tổng doanh thu cả năm.

Theo BCTC hợp nhất quý 4/2018, doanh thu của DXG xấp xỉ chạm 1,409 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán giảm 25%, ghi nhận 389 tỷ đồng. Lãi gộp tăng trưởng 49%, đạt 1,020 tỷ đồng.

Doanh thu từ hoạt động môi giới BĐS tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng cơ cấu doanh thu của DXG. Chỉ riêng trong quý 4/2018, doanh thu từ bán căn hộ và đất nền giảm nên nhường vị trí thứ hai cho doanh thu từ hợp đồng xây dựng.

Cơ cấu doanh thu DXG
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2018

Xét đến hoạt động tài chính, chi phí lãi vay cao hơn gấp đôi cùng kỳ với gần 53 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu tài chính chỉ có 27.5 tỷ đồng, phần lớn nhờ tăng thu nhập lãi tiền gửi, cho vay và lãi từ thanh lý đầu tư. Bên cạnh đó, chí phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng lần lượt tăng 28% và 39%, ghi nhận 131 tỷ đồng và 114 tỷ đồng.

Kết quả trong quý 4/2019, DXG báo lãi ròng trên 428 tỷ đồng, tăng gần 47% so với quý 4/2017.

Kết quả kinh doanh quý 4/2018. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2018

Nhìn chung trong cả năm 2018, doanh thu và lợi nhuận DXG đều tăng trưởng. Trong đó, doanh thu đạt 4,645 tỷ đồng, lãi ròng đạt xấp xỉ 1,178 tỷ đồng, tăng 61% và 57%. Với kết quả này, DXG đã thực hiện được 93% kế hoạch doanh thu và vượt 61% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tuy nhiên, tính đến ngày 31/12/2018, tổng các khoản phải thu ngắn hạn lên đến 5,577 tỷ đồng, vượt khỏi tổng doanh thu trong năm 2018. Riêng khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng gần 1,256 tỷ đồng và phải thu ngắn hạn khác 3,571 tỷ đồng.

Tổng các khoản phải thu tính đến ngày 31/12/2018
Các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tính đến 31/12/2018
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2018

Ngoài ra, chi phí tiền gửi có kỳ hạn giảm từ 226 tỷ đồng xuống còn 52.5 tỷ đồng. Hàng tồn kho cuối kỳ ghi nhận khoảng 4,621 tỷ đồng, tăng 35% so với đầu kỳ. Bất động sản dở dang tăng 28% lên 3,800 tỷ đồng.

Chi tiết các BĐS dở dang tính đến ngày 31/12/2018
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2018

Trong năm, Công ty đã góp thêm hơn 256 tỷ đồng đầu tư vào CTCP Đầu tư LDG. Đồng thời, thoái hết 118 tỷ đồng tại Công ty TNHH Du lịch Địa ốc Phú Lạc  - Phú Quốc.

Cũng tính đến ngày 31/12/2018, tổng nợ vay của DXG ghi nhận gần 2,866 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu kỳ. Trong đó, nợ ngắn hạn hơn 471 tỷ đồng và nợ dàn hạn 2,394 tỷ đồng, chủ yếu tăng mạnh 87% khoản vay bằng trái phiếu. Trong năm 2018, Công ty có thêm 3 khoản trái phiếu tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam với tổng giá trị 1,400 tỷ đồng, kỳ hạn từ 2 - 4 năm để đầu tư dự án và bổ sung vốn lưu động.

Nguyên Ngọc

FILI

Nguồn tài liệu:

BCTC HN Q4.2018.pdf

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang