×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Điều chỉnh tổng mức đầu tư 2 tuyến đường sắt đô thị ở TP.HCM

12/02/2019 09:280

Điều chỉnh tổng mức đầu tư 2 tuyến đường sắt đô thị ở TP.HCM

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án đường sắt đô thị TP.HCM.

Ảnh: Độc Lập

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án đường sắt đô thị TP.HCM, tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Cụ thể, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ KH-ĐT, Bộ GTVT, Bộ Xây dựng, UBND TP.HCM và các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư 2 dự án nêu trên.

Bộ KH-ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan hướng dẫn UBND TP.HCM tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án và báo cáo Thủ tướng, Thường trực Chính phủ.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu UBND TP.HCM phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc lập và trình phê duyệt nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung TP.HCM; tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện việc rà soát, đánh giá và lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP theo quy định pháp luật về đấu thầu.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP.HCM theo quy định pháp luật về quy hoạch đô thị.

Chí Hiếu

THANH NIÊN

Về đầu trang