Năm 2018, MCG tiếp tục lỗ nặng 149 tỷ đồng

13-02-2019 08:13:08+07:00
13/02/2019 08:13 0
  •  

Năm 2018, MCG tiếp tục lỗ nặng 149 tỷ đồng

2018 tiếp tục là một năm tụt dốc của MCG khi đơn vị này lại báo lỗ ròng 149 tỷ đồng, nâng tổng lỗ lũy kế lên hơn 351 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 4/2018. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2018

Theo BCTC hợp nhất quý 4/2018 của CTCP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (HOSE: MCG), doanh thu thuần trong quý cao gấp 2.5 lần cùng kỳ với gần 40 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán tăng 41%, ghi nhận 35.6 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt hơn 4 tỷ đồng, đã cải thiện so với mức lỗ 9 tỷ đồng ở quý 4/2017.

Một điểm cần lưu ý là trong quý 4, MCG không ghi nhận doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản. Thay vào đó, doanh thu bán hàng chiếm hơn 23 tỷ đồng, mảng hợp đồng xây dựng đóng góp 5.7 tỷ đồng, doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh điện đạt 4.5 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính giảm đột biến 96% về gần 150 triệu đồng. Do khoản mục dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thức đầu tư tiết giảm còn 70 triệu đồng (cùng kỳ 1.8 tỷ đồng) nên chi phí tài chính cũng giảm mạnh từ 8 tỷ đồng ở cùng kỳ về hơn 1 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm phần lớn.

Quý 4/2017 MCG ghi nhận hơn 204 tỷ đồng dự phòng chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh. Tuy nhiên, đến quý 4/2018, Công ty đã loại bỏ khoản mục này, dẫn đến chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm mạnh, chỉ bằng 1% cùng kỳ khi ghi nhận chưa đến 2 tỷ đồng. Công ty không ghi nhận chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ.

Nhờ tăng trưởng trong doanh thu kết hợp với tiết giảm chi phí về mức tối thiểu mà MCG báo lãi ròng 1.2 tỷ đồng trong quý 4/2018.

Thế nhưng khi nhìn về cả năm 2018, kết quả kinh doanh của MCG bộc lộ những yếu kém rõ rệt. Trước hết, doanh thu thuần giảm 18%, chỉ đạt 107 tỷ đồng. Cùng với đó là Công ty kinh doanh dưới giá vốn, dẫn đến lỗ gộp hơn 45 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp lại chiếm gần 101 tỷ đồng, đẩy MCG báo lỗ ròng 149 tỷ đồng trong năm 2018, nâng số lỗ lũy kế của doanh nghiệp này lên hơn 351 tỷ đồng. Đây là năm thứ 2 liên tiếp đơn vị này báo lỗ kể từ năm 2013 (lỗ 177 tỷ đồng). Tại thời điểm 31/12/2018, vốn chủ sở hữu của MCG chưa đến 412 tỷ đồng.

Theo giải trình của Công ty, kết quả kinh doanh 2018 đi lùi do kiểm toán yêu cầu hồi tố trích lập bổ sung dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn đối với khoản đầu tư vào công ty liên kết là CTCP Xây dựng Thủy lợi MECO Sài Gòn và dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Tính đến cuối kỳ, hàng tồn kho của Công ty ghi nhận xấp xỉ 495 tỷ đồng, trong đó chi phí sản xuất kinh doanh dở dang chiếm 401 tỷ đồng. MCG có trích lập dự phòng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 130 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, khoản phải thu khách hàng ngắn hạn của Công ty ghi nhận 398 tỷ đồng, bao gồm 392 tỷ đồng phải thu của khách hàng ngắn hạn và hơn 6 tỷ đồng tiền cho thuê nhà xưởng từ CTCP Cơ khí Văn Lâm.

Nguyên Ngọc

FILI

Nguồn tài liệu:

MCG.BCTC hop nhat quy 4.2018.pdf

 

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang