Nếu kết quả kiểm toán 2018 không thay đổi, SDD phải chuẩn bị rời sàn

12/02/2019 10:272
  •  

Nếu kết quả kiểm toán 2018 không thay đổi, SDD phải chuẩn bị rời sàn

Trong năm 2016 và 2017, SDD liên tiếp báo lỗ và theo BCTC quý 4/2018 tự lập mới đây, số lỗ của đơn vị này đã lên gần 11 tỷ đồng. Nếu kết quả kiểm toán sắp tới không thay đổi, SDD buộc phải rời sàn theo quy định.

Kết quả kinh doanh quý 4/2018. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 4/2018

Theo BCTC quý 4/2018 của CTCP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà (HNX: SDD), doanh thu trong quý cao gấp 2.8 lần cùng kỳ với gần 19 tỷ đồng, đến từ hai mảng là hợp đồng xây dựng và bán điện. Tuy nhiên, giá vốn cao hơn doanh thu đã dẫn đến SDD lỗ gộp 400 triệu đồng.

Doanh thu tài chính không đáng kể, trong khi đó chi phí lãi vay đã hơn 9.4 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ. Chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận 880 triệu đồng, Công ty không có chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ.

SDD đã thoát lỗ ở 2 quý đầu năm 2018, đưa cổ phiếu SDD ra khỏi diện kiểm soát, mở ra hy vọng mới nhằm thay đổi cục diện. Song, chi phí lãi vay gần 18 tỷ đồng là nguyên nhân chính đẩy SDD báo lỗ 11 tỷ đồng trong năm 2018.

Với doanh thu cả năm đạt 60.5 tỷ đồng, SDD đã vượt 1% kế hoạch đề ra nhưng không thể chạm tới mục tiêu 200 triệu đồng lợi nhuận sau thuế.

Tính đến cuối kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn của SDD ghi nhận 15.5 tỷ đồng, giảm 59% so với đầu kỳ. Trong đó, phải thu khách hàng ngắn hạn chiếm 14.6 tỷ đồng. Hàng tồn kho còn hơn 5 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 13.5 tỷ đồng ở đầu kỳ.

Bên cạnh đó, nợ phải trả của SDD ghi nhận hơn 125 tỷ đồng (gồm 30 tỷ đồng nợ ngắn hạn và 96 tỷ đồng nợ dài hạn), tiến sát vốn chủ sở hữu 144 tỷ đồng.

Như vậy, nếu kết quả kiểm toán không có gì thay đổi, SDD buộc phải rời sàn theo quy định do báo lỗ 3 năm liên tiếp. Hiện tại, cổ phiếu SDD đang trong diện cảnh báo và giảm sàn 1,600 đồng/cp trong phiên sáng ngày 12/02/2019.

Kết quả kinh doanh năm 2016 và 2017. Đvt: Tỷ đồng

Nguyên Ngọc

FILI

Nguồn tài liệu:

SDD-BCTC-Q42018.PDF

×
vietstock logo
Về đầu trang