SBA vay hơn 78 tỷ đồng tại OCB

22-02-2019 15:00:07+07:00
22/02/2019 15:00 0
  •  

SBA vay hơn 78 tỷ đồng tại OCB

Vừa qua, HĐQT của CTCP Sông Ba (HOSE: SBA) đã thông qua quyết định vay vốn và bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).

Cụ thể, SBA sẽ vay trung hạn – dài hạn với số tiền tối đa gần 64 tỷ đồng, trong thời hạn 132 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên, ân hạn trả gốc 12 tháng.

Mục đích của việc vay vốn này nhằm để thực hiện đầu tư dự án mở rộng nhà máy thủy điện Khe Diên, nâng công suất từ 9 MW lên 15 MW.

SBA cũng phát hành L/C từng lần liên thông với khoản cấp tín dụng trên với số tiền tối đa 30 tỷ đồng, hoặc bằng ngoại tệ tương đương, thời hạn phát hành L/C tối đa 12 tháng, nhằm để nhập khẩu máy móc thiết bị thực hiện đầu tư dự án mở rộng nhà máy thủy điện Khe Diên.

Bên cạnh đó, SBA cũng quyết định vay vốn ngắn hạn với số tiền tối đa 15 tỷ đồng, trong thời gian 12 tháng nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động thanh toán các chi phí hoạt động kinh doanh (thanh toán chi phí sửa chữa bảo dưỡng nhà máy, tư vấn, nhân công…).

Cũng theo đó, SBA được cấp hạn mức bảo lãnh liên thông với hạn mức vay vốn ngắn hạn tối đa 5 tỷ đồng, trong thời hạn 12 tháng để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Công ty sẽ dùng toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty bao gồm: công trình gắn liền với đất và máy móc thiết bị, động sản khác thuộc Nhà máy thủy điện Krông H’năng, cùng với toàn bộ tài sản hình thành từ dự án mở rộng nhà máy thủy điện Khe Diên, nâng công suất từ 9 MW lên 15 MW và các tài sản khác thuộc quyền sở hữu của Công ty để đảm bảo cho các nghĩa vụ vay vốn.

Tài liệu đính kèm:
20190222_20190222 - SBA - NQHDQT so 03 thong qua vay von va bao lanh tai ngan hang OCB.pdf

Khang Di

fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang