VIX sắp phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu trong quý 1

12-02-2019 16:35:05+07:00
12/02/2019 16:35 0
  •  

VIX sắp phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu trong quý 1

CTCP Chứng khoán IB (HNX: VIX) dự kiến phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2019 với tổng mệnh giá phát hành tối đa gần 200 tỷ đồng.

Theo đó, VIX phát hành tối đa 2,000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu trong quý 1 năm 2019. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng cho mục đích tăng quy mô vốn hoạt động đầu tư kinh doanh chứng khoán, cho vay giao dịch ký quỹ, tăng quy mô vốn cho các hoạt động khác của Công ty.

Được biết, kỳ hạn trái phiếu dự kiến sẽ là 3 năm, lãi suất được xác định trên cơ sở nhu cầu nhà đầu tư tại thời điểm chào bán và phù hợp với điều kiện của Công ty, không vượt quá 12%/năm và được điều chỉnh 6 tháng/lần.

Công ty sẽ lấy dòng tiền từ hoạt động kinh doanh để chi trả cho tiền gốc và lãi trái phiếu. Số trái phiếu này có thể mua lại trái phiếu trước hạn một phần hoặc toàn bộ theo đề nghị của tổ chức phát hành hoặc người sở hữu trái phiếu trên cơ sở tuân thủ điều khoản đã được quy định.

Tài liệu đính kèm:
1.VIX_2019.2.12_6bff0f8_IBSC_CVCBTT_Thongtinveviec_PHtraiphieu_dot1_2019_signed.pdf
2.VIX_2019.2.12_def8929_IBSC_Ban_cong_bo_thong_tin_phathanhTP_VIX_010219signed.pdf

Phương Nguyễn

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang