CII dự kiến lãi ròng 2019 gấp 8 lần năm trước và phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu

27-03-2019 14:34:56+07:00
27/03/2019 14:34 0
  •  

CII dự kiến lãi ròng 2019 gấp 8 lần năm trước và phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu

Ngày 26/03/2019, HĐQT CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: CII) đã họp và đưa ra kế hoạch kinh doanh trong năm 2019. Các kế hoạch này sẽ được trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 sắp tới thông qua.

HĐQT CII đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2019 với doanh thu dự kiến 5,400 tỷ đồng và lãi ròng sau khi trừ lợi thế thương mại đạt 717 tỷ đồng. Kế hoạch này lần lượt cao gấp đôi và gấp 8 lần đối với doanh thu và lãi ròng thực hiện được năm 2018. Kế hoạch chia cổ tức mà HĐQT đưa ra tối đa là 32%.

Công ty cũng lưu ý với cổ đông rằng, kế hoạch trên chỉ có thể hoàn thành nếu không xảy ra tình huống thay đổi chính sách theo hướng bất lợi so với tình hình hiện nay, như đã từng xảy ra trong năm 2018.

Để đáp ứng nhu cầu về vốn trong thời gian tới, CII dự kiến sẽ phát hành riêng lẻ 500 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền.

Cũng trong cuộc họp ngày 26/03, Chủ tịch HĐQT đã ban hành quyết định chấp thuận cho CII góp 43.75% vốn vào dự án Thủ Thiêm River Park.

Về mặt nhân sự, HĐQT cũng đã chấp thuận đơn miễn nhiệm của thành viên HĐQT Dominic Scriven theo nguyện vọng cá nhân. Đồng thời, bổ nhiệm ông Dương Trường Hải làm thành viên HĐQT độc lập thay thế ông Dominic Scriven.

Nguyên Ngọc

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang