KSV đặt kế hoạch lãi trước thuế 294 tỷ đồng năm 2019

15-03-2019 14:43:55+07:00
15/03/2019 14:43 0
  •  

KSV đặt kế hoạch lãi trước thuế 294 tỷ đồng năm 2019

ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Khoáng sản TKV – CTCP (UPCoM: KSV) sẽ được diễn ra vào ngày 28/03 nhằm thông qua các vấn đề quan trọng về kết quả hoạt động trong năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ, năm 2019, KSV đặt mục tiêu doanh thu công ty mẹ ở mức 3,033 tỷ đồng, giảm đến 45% so với thực hiện năm 2018. Trong đó, doanh thu khoáng sản ở mức 3,007 tỷ đồng và doanh thu khác 26 tỷ đồng.

Còn về chỉ tiêu doanh thu hợp nhất, KSV đặt mục tiêu ở mức 6,951 tỷ đồng, tăng 22% so với thực hiện năm 2018. Trong đó bao bồm 6,850 tỷ đồng doanh thu sản xuất khoáng sản và 101 tỷ đồng doanh thu sản xuất kinh doanh khác.

Về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế công ty mẹ và hợp nhất, KSV đặt mục tiêu lần lượt ở mức 88 tỷ đồng và 294 tỷ đồng, tương ứng giảm 4% và tăng 30% so với thực hiện năm 2018.

Bên cạnh những thuận lợi về giá bán của một số sản phẩm kim loại trên thị trường như: đồng, kẽm được duy trì tương đối ổn định, KSV phải đối mặt với những khó khăn như:

- Công tác đền bù giải phóng mặt bằng chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án cùng với tài nguyên khoáng sản tại một số mỏ giảm do chủ yếu là khai thác nạo vét các mỏ thiếc, từ đó chi phí đền bù lớn làm cho giá thành sản xuất cao hơn nhiều so với giá bán nên chưa triển khai hoặc phải dừng khai thác mỏ sắt Nà Rụa và mỏ sắt Nà Lũng…

- Tại mỏ đồng Sin Quyền, điều kiện khai thác ngày càng khó khăn do khai thác xuống sâu, vị trí đổ thải xa, cung độ kéo dài, chiều cao nâng tải lớn, do vậy đã ảnh hưởng đến khả năng vận tải toàn mỏ.

- Công tác sản xuất tại CTCP Gang thép Cao Bằng (CISCO) gặp nhiều khó khăn do giá nguyên vật liệu đầu vào than cốc tăng cao, giá bán phôi thép giảm do ảnh hưởng của thị trường thép thế giới. Trong khi đó, công tác chuẩn bị nguyên liệu từ khu Bắc mỏ sắt Nà Rụa để cung cấp cho nhà máy luyện gang thép gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn.

- Các chính sách quản lý và chế tài xử lý về môi trường, kiểm soát hoạt động khai thác khoáng sản của Nhà nước và địa phương ngày càng thắt chặt cùng với chính sách về thuế/phí luôn thay đổi và có mức thu cao.

- Áp lực về thuế thu nhập doanh nghiệp tăng thêm khi có sự khác biệt giữa giá mua bán nội bộ đối với sản phẩm đồng tấm TKV và Vimico với giá LME sẽ làm giảm lợi nhuận sau thuế của Công ty.

Trước những thuận lợi và khó khăn trên, năm 2018, KSV ghi nhận doanh thu công ty mẹ đạt hơn 5,483 tỷ đồng, gần như không thay đổi so với năm 2017. Trong đó có hơn 2,407 tỷ đồng doanh thu khoáng sản dự án đồng, nhỉnh hơn 4% so với kế hoạch đề ra, gần 2,054 tỷ đồng doang thu khoáng sản nội bộ, và đặc biệt có 1,022 tỷ đồng doanh thu khác cao gấp 10 lần so với mục tiêu đặt ra.

Đồng thời, KSV ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt hơn 5,702 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với năm 2017 nhưng chỉ đạt 95% kế hoạch đề ra. Trong đó, doanh thu khoáng sản đạt 5,401 tỷ đồng bằng 94% kế hoạch, nhỉnh hơn 2% cùng kỳ năm 2017, và doanh thu khác tăng 63% so với năm 2017, vượt 36% kế hoạch đề ra.

Kết thúc năm 2018, KSV báo lãi trước thuế công ty mẹ đạt hơn 101 tỷ đồng, vượt 15% kế hoạch năm nhưng giảm 43% so với năm 2017, bao gồm gần 101 tỷ đồng doanh thu khoáng sản và 0.49 tỷ đồng doanh thu từ thu nhập khác. Trong khi đó, lãi trước thuế hợp nhất của KSV đạt gần 226 tỷ đồng, đạt 97% kế hoạch và giảm 28% so với năm trước.

Về kết quả đầu tư xây dựng trong năm, KSV ghi nhận tổng giá trị thực hiện được hơn 1,019 tỷ đồng, bằng 89% kế hoạch năm 2018. Trong đó, xây lắp đạt gần 362 tỷ đồng, thiết bị đạt gần 489 tỷ đồng và quản lý tư vấn giải phóng mặt bằng thực hiện được gần 169 tỷ đồng.

Mặt khác, giá trị lũy kế thực hiện được đến 31/12/2018 đối với dự án khai thác mở rộng và nâng công suất khu mỏ - tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai là gần 2,108 tỷ đồng (tương đương 82% tổng mức đầu tư được phê duyệt), và lũy kế giải ngân cuối năm 2018 cho dự án mở rộng nâng công suất nhà máy luyện đồng Lào Cai là gần 558 tỷ đồng (tương đương 44% tổng giá trị khối lượng đã thực hiện).

Cùng với đó, công tác thống kê bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án đầu tư khai thác mỏ đồng Vi Kẽm, Bát Xát, Lào Cai đã thực hiện xong, đang áp dụng giá đền bù để ra quyết định thu hồi và chi trả tiền đền bù.

KSV cho biết, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 là 2.5%.

Theo đó, với gần 69 tỷ đồng từ chênh lệch giữa 91 tỷ đồng tổng lợi nhuận kế toán sau thuế công ty mẹ và 23 tỷ đồng chi phí thuế thu nhập hoãn lại, HĐQT KSV đề nghị sẽ chi 50 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2018 và trích hơn 18 tỷ đồng vào quỹ khen thưởng phúc lợi cùng với 335 triệu đồng vào quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp.

Tài liệu đính kèm:
1.KSV_2019.3.15_b551ccd_Tai_lieu_hop_DHDCD_thuong_nien_nam_2019.1.PDF

Ái Minh

fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang