NBB tiếp tục trình cổ đông mua lại 19 triệu cp quỹ

29-03-2019 15:36:47+07:00
29/03/2019 15:36 4
  •  

NBB tiếp tục trình cổ đông mua lại 19 triệu cp quỹ

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2019 CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HOSE: NBB) vừa công bố, mặc dù kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2019 tăng trưởng trên 25% nhưng kế hoạch lợi nhuận sau thuế tương đương với thực hiện ở năm 2018, dự kiến đạt 153 tỷ đồng.

Cụ thể về kế hoạch kinh doanh trong năm 2019, NBB dự kiến tổng doanh thu 1,516 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế 192 tỷ đồng và 153 tỷ đồng. So với kết quả thực hiện được ở năm 2018, kế hoạch này tăng 33% đối với doanh thu, tăng 25% đối với lợi nhuận trước thuế nhưng lợi nhuận sau thuế không tăng trưởng. Trong kế hoạch đưa ra, Công ty không chi trả cổ tức 2018 và 2019.

Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của NBB
Nguồn: Website NBB

Tại ĐHĐCĐ thường niên dự kiến được tổ chức vào ngày sắp tới, HĐQT sẽ trình các cổ đông thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với ông Chong Kuan Yew theo đơn xin từ nhiệm ngày 18/04/2019. Đồng thời, ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT thay thế ông Chong Kuan Yew.

Đáng lưu ý, tại đại hội lần này HĐQT sẽ trình các cổ đông thông qua phương án mua lại hơn 19 triệu cổ phiếu quỹ. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần và các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu.

Cách đây không lâu, NBB cũng đã công bố mua lại gần 9.8 triệu cp quỹ với giá không quá 22,000 đồng/cp. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 01-26/04/2019.

Số lượng cổ phiếu NBB đang lưu hành hiện nay trên 100 triệu cp, nếu phương án mua lại gần 9.8 triệu cp trong tháng 4 tới đây thành công và phương án mua 19 triệu cp quỹ được thông qua và thực hiện thành công, lượng cổ phiếu lưu hành của NBB sẽ giảm còn hơn 71 triệu cp.

Hiện CII đang sở hữu 46.8 triệu cp NBB, tương đương với tỷ lệ sở hữu 46.61%. Khi NBB giảm số cổ phiếu lưu hành xuống còn 71 triệu cp thì tỷ lệ sở hữu của CII sẽ nâng lên trên 65%.

* NBB vô tình hay hữu ý "trao quyền lực" vào tay CII?

* NBB có cần mua lại cổ phiếu quỹ?

Nguyên Ngọc

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang