OCG "bấp bênh" kế hoạch 2019

20-03-2019 14:32:19+07:00
20/03/2019 14:32 1
  •  

OCG "bấp bênh" kế hoạch 2019

CTCP Tập đoàn Đại Dương (HOSE: OGC) vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2019 với tổng doanh thu hợp nhất dự kiến 1,116 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 16 tỷ đồng.

Theo kế hoạch kinh doanh 2019 được OGC công bố, mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất của Công ty đặt ra là 1,116 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 16 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh 2019
Nguồn: OGC

OGC cho biết, kết quả kinh doanh từ Tập đoàn đến từ CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH) có ảnh hưởng trọng yếu tới 90% kế hoạch năm 2019. Tuy nhiên, kế hoạch của OCH bị “đe dọa” bởi yếu tố Khách sạn Sunrise Hội An thuộc Công ty IOC - công ty con của OCH đã bị kê biên để xử lý các khoản nợ của IOC.

Do chưa xác định được thời điểm xử lý tài sản trên, cũng như chưa xác định được phương thức và kết quả xử lý nên OGC xây dựng kế hoạch kinh doanh 2019 dựa trên giả định Khách sạn Sunrise Hội An vẫn thuộc tài sản kinh doanh của IOC trong năm 2019.

Trong trường hợp việc xử lý tài sản Khách sạn Sunrise Hội An diễn ra trong năm 2019, OGC sẽ điều chỉnh từng chỉ tiêu theo tình hình thực tế. Có thể thấy, kế hoạch OGC đưa ra trên một cái nền không hề chắc chắn?

Theo dự kiến, OGC sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 vào ngày 27/04/2019.

Trước đó vào ngày 08/03/2019, OGC nhận được văn bản đề nghị của nhóm cổ đông lớn đại diện cho 10.29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề nghị Công ty công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Nguyên Ngọc

FILI

Nguồn tài liệu:

20190319_20190319 - OGC - CBTT Ke Hoach Kinh Doanh Nam 2019 Va Chot Danh Sach To Chuc DHDCD Thuong Nien Nam 2019.pdf

×
vietstock logo
Về đầu trang