SHS dự kiến huy động 700 tỷ đồng trái phiếu để cho vay ký quỹ

22-03-2019 13:25:54+07:00
22/03/2019 13:25 0
  •  

SHS dự kiến huy động 700 tỷ đồng trái phiếu để cho vay ký quỹ

Ngày 19/03/2019, HĐQT CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHS) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu đợt 1 năm 2019.

Cụ thể, SHS dự kiến phát hành tối đa 700 trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo với giá phát hành đúng bằng mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Như vậy, tổng số vốn tối đa huy động được từ đợt phát hành là 700 tỷ đồng.

Trái phiếu này được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, có kỳ hạn 2 năm kể từ ngày phát hành, lãi suất 8.8%/năm. Kỳ hạn tính lãi và trả lãi đều 6 tháng/lần tính từ ngày phát hành.

Ngày phát hành là ngày Công ty nhận đủ tiền bán trái phiếu. Thời điểm phát hành dự kiến vào cuối quý 1 hoặc đầu quý 2/2019.

SHS cho biết, mục đích phát hành trái phiếu lần này nhằm mục đích bổ sung vốn hoạt động cho vay ký quỹ chứng khoán.

Quyết định phát hành thêm trái phiếu đợt 1 năm 2019 đã vượt 10% vốn chủ sở hữu theo BCTC soát xét bán niên 2018 (tại ngày 30/06/2018, 10% vốn chủ sở hữu của SHS tương đương 168.3 tỷ đồng).

Ngoài ra, tại ngày 30/06/2018, 30% vốn chủ sở hữu của SHS vào khoảng 504.8 tỷ đồng. Tại ngày 19/03/2019, tổng giá trị các khoản vay của Công ty là 2,858 tỷ đồng, đã vượt 30% vốn chủ sở hữu (dựa trên BCTC soát xét bán niên 2018).

Nguyên Ngọc

FILI

Nguồn tài liệu:

20190321_20190321 - SHS_BCBatthuong_Phathanhtraiphieudot1.2019.pdf

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang