VC2 đặt mục tiêu kém "tham vọng" cho năm 2019

11-03-2019 16:01:18+07:00
11/03/2019 16:01 0
  •  

VC2 đặt mục tiêu kém "tham vọng" cho năm 2019

Ngày 22/03 tới đây, HĐQT CTCP Xây dựng số 2 (HNX: VC2) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ để thông qua kế hoạch triển khai thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Theo đó, HĐQT VC2 đã thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 để trình ĐHĐCĐ thông qua các chỉ tiêu:

Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của VC2

Cụ thể, dựa theo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, VC2 đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2019 gần 1,500 tỷ đồng, tăng nhẹ 9% so với doanh thu hợp nhất thực hiện được năm 2018. Riêng đối với công ty mẹ, VC2 đặt mục tiêu doanh thu gần 1,400 tỷ đồng, nhỉnh hơn 7% so với doanh thu thực hiện năm 2018.

Đồng thời, năm 2019, Công ty đặt mục tiêu gần như không thay đổi so với thực hiện được năm 2018 về lợi nhuận trước thuế hợp nhất và công ty mẹ, lần lượt ở mức 36 tỷ đồng và 35.8 tỷ đồng. Với mục tiêu này, Công ty cũng dự kiến sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ 10%, không thay đổi so với thực hiện năm 2018.

Theo kết quả kinh doanh trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018, mặc dù VC2 ghi nhận lợi trước thuế hợp nhất và công ty mẹ lần lượt đạt 35.79 tỷ đồng và 35.8 tỷ đồng,vượt 5% và 18% kế hoạch đặt ra nhưng đều giảm 38% và 31% so với năm 2017.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, VC2 dự định sẽ dành 15 tỷ đồng để chi trả cổ tức năm 2018, 8 tỷ đồng cho quỹ khen thưởng phúc lợi và 500 triệu đồng thưởng HĐQT, Ban điều hành và BKS vì có lợi nhuận vượt mức kế hoạch. Phần còn lại hơn 14 tỷ đồng sẽ được VC2 ghi nhận là lợi nhuận chưa phân phối để lại.

Cũng theo đó, ĐHĐCĐ sắp tới sẽ tiến hành bầu cử 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024. Trong danh sách đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới, có ông Đỗ Trọng Quỳnh, ông Nguyễn Việt Cường, ông Trần Ngọc Long, ông Đỗ Trọng Huân và ông Nguyễn Đăng Gô Ganh. Theo danh sách này, nếu cả 5 người đều trúng cử thì ông Lò Hồng Hiệp sẽ không còn là thành viên HĐQT của VC2.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang