VIT dự kiến lãi trước thuế 2019 tăng 45% với chỉ tiêu 80 tỷ đồng

13-03-2019 17:10:41+07:00
13/03/2019 17:10 1
  •  

VIT dự kiến lãi trước thuế 2019 tăng 45% với chỉ tiêu 80 tỷ đồng

CTCP Viglacera Tiên Sơn (HNX: VIT) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2019. Trong đó, Công ty đặt kế hoạch doanh thu năm 2019 đạt 1,486 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 80 tỷ đồng.

Theo phân tích SWOT do VIT thực hiện, Công ty nhận thấy năm 2019 có khá nhiều khó khăn. Trong đó đáng lưu ý là sản phẩm tại nhà máy Tiên Sơn giảm mạnh, đòi hỏi phải đầu tư cải tạo phát triển các dòng sản phẩm cao cấp phù hợp. Bên cạnh đó, tồn kho thành phẩm và chi phí tài chính hiện nay đang ở mức cao, hệ số nợ lớn.

Tuy nhiên, dòng sản phẩm cao cấp Eurotile đã phát huy được thế mạnh tại 2 nhà máy Thái Bình và Mỹ Đức. Theo đánh giá của VIT, giá dầu năm 2019 có thể sẽ giảm so với năm 2018 và cơ hội xuất khẩu trong năm nay lớn.

Dựa trên những phân tích này, VIT đặt kế hoạch doanh thu năm 2019 đạt 1,486 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 80 tỷ đồng, lần lượt tăng 20% và 45% so với kết quả đạt được ở năm 2018. Cũng theo kế hoạch, sản lượng sản xuất tăng 10% lên 11,202 ngàn m2. Công ty dự kiến chia cổ tức 2019 không thấp hơn 15% và nếu vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế đề ra, HĐQT sẽ thưởng cho ban điều hành 50% số lợi nhuận vượt sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Kế hoạch kinh doanh chi tiết từng quý trong năm 2019
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2019

Về chi tiết kế hoạch tại các nhà máy, nhà máy Thái Bình sẽ dẫn đầu về đóng góp lợi nhuận với 36 tỷ đồng, tiếp đó là nhà máy Tiên Sơn 24 tỷ đồng và nhà máy Mỹ Đức 20 tỷ đồng. Tại nhà máy Thái Bình và Mỹ Đức, Công ty sẽ phát triển sản phẩm cao cấp mới Eurotile nhằm tăng tỷ suất lợi nhuận 9.5% và tỷ lệ sản xuất chiếm 30% tổng sản lượng. Riêng nhà máy Mỹ Đức sẽ thay thế sử dụng nguyên liệu tại chỗ từ 40-45%.

Kế hoạch kinh doanh chi tiết tại các nhà máy trong năm 2019
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2019

Song song đó, Công ty cũng có kế hoạch đầu tư vào 4 dự án, hạng mục với tổng giá trị đầu tư gần 48 tỷ đồng.

Kế hoạch đầu tư các dự án, hạng mục trong năm 2019
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2019

Cổ tức 2018 bằng tiền mặt 16%

Trong năm 2018, lợi nhuận trước thuế của VIT đạt hơn 55 tỷ đồng, bằng 69% kế hoạch và tăng 7% so với năm 2017. Do thị trường gạch ốp lát gặp nhiều khó khăn và cạnh tranh các dòng sản phẩm tại 2 nhà máy Tiên Sơn và Mỹ Đức nên sản lượng xuất khẩu của Công ty chỉ thực hiện được 85% kế hoạch năm, tương đương 82.4 tỷ đồng.

Liên quan đến cổ tức năm 2018, Công ty dự kiến chia với tỷ lệ 16% vốn điều lệ bằng tiền mặt trong quý 3/2019, tương ứng với 31.2 tỷ đồng.

Phương án phân phối lợi nhuận 2018
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2019

Tính đến thời điểm 31/12/2018, Công ty cho biết dư công nợ phải thu gần 44.6 tỷ đồng. Trong đó, nợ khó đòi chiếm trên 11 tỷ đồng, Công ty Kinh doanh Gạch ốp lát gần 21.7 tỷ đồng và phải thu khác 11.7 tỷ đồng. Tồn kho ghi nhận hơn 352 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm (số liệu theo BCTC kiểm toán 2018).

Cũng trong năm 2018, Công ty đã thực hiện đầu tư xưởng gỗ cắt gạch gỗ 1,000 m2 tại nhà máy Viglacera Thái Bình với giá trị quyết toán trên 3 tỷ đồng.

Nguyên Ngọc

FILI

Nguồn tài liệu:

1.VIT_2019.3.13_3d37f8c_Tai_lieu_hop_DHDCH_thuong_nien_2019__VIT.pdf

×
vietstock logo
Về đầu trang