VNM ETF có thêm 7.49 triệu USD, đánh dấu 6 tuần hút vốn liên tiếp

12-03-2019 15:12:22+07:00
12/03/2019 15:12 3
  •  

VNM ETF có thêm 7.49 triệu USD, đánh dấu 6 tuần hút vốn liên tiếp

Số liệu từ IndexUniverse cho thấy 7.49 triệu USD đã được bơm vào VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) trong thời gian từ 04-08/03/2019, đánh dấu 6 tuần hút vốn liên tiếp.

Toàn bộ lượng vốn trên đã được bơm vào VNM ETF trong các ngày thứ Hai (04/03), thứ Ba (05/03) và thứ Năm (07/03), qua đó làm tăng tổng lượng vốn từ đầu năm đến nay lên 53.24 triệu USD.

Xu hướng dòng vốn tại VNM ETF từ ngày 04-08/03/2019

 

Xu hướng dòng vốn tại VNM ETF từ đầu năm 2019 đến nay
Nguồn: IndexUniverse

Tại ngày 08/03, tổng giá trị tài sản ròng của VanEck Vectors Vietnam ETF ở mức 406.6triệu USD, cao hơn khoảng 3.4 triệu USD so với cuối tuần trước. Giá trị tài sản ròng (NAV) và giá chứng chỉ quỹ đạt 16.46 USD/ccq và 16.15 USD/ccq.

Tính từ đầu năm đến nay, giá chứng chỉ quỹ VNM ETF đã tăng 12.47%, dựa trên số liệu từ CNNMoney.

Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày 04/03/2019 là 24.6 triệu đơn vị.

Diễn biến VanEck Vectors Vietnam ETF từ ngày 04-08/03/2019

Cát Lam

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang