2 trường hợp bị xử phạt hơn 76 triệu đồng vì chậm công bố thông tin

04-04-2019 18:11:48+07:00
04/04/2019 18:11 0
  •  

2 trường hợp bị xử phạt hơn 76 triệu đồng vì chậm công bố thông tin

Ngày 01/04/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH Minh Nhật và ông Nguyễn Chiến Thắng.

Theo đó, Công ty TNHH Minh Nhật bị phạt tiền 45 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Cụ thể, Công ty TNHH Minh Nhật - tổ chức liên quan với ông Nguyễn Đỗ Đạt, thành viên HĐQT CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (HNX: MAC) - đã bán 284,000 cp MAC từ ngày 16/04/2018 đến ngày 18/04/2018.

Tuy nhiên, đến ngày 09/05/2018 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo kết quả thực hiện giao dịch của Công ty TNHH Minh Nhật.

Trường hợp của ông Nguyễn Chiến Thắng bị phạt hơn 31 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng.

Ngày 11/08/2017, ông Nguyễn Chiến Thắng, đã mua 56,200 cổ phiếu của CTCP Xe lửa Dĩ An (UPCoM: DAR), dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu tăng từ 300,000 cp DAR (tỷ lệ 4.62%) lên 356,200 cp DAR (tỷ lệ 5.48%) và trở thành cổ đông lớn của DAR. Tuy nhiên, đến ngày 04/09/2018, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo sở hữu cổ đông lớn của ông Thắng.

Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/04.

Minh Nhật

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang