CNG đặt kế hoạch lãi ròng giảm đến 26%

03-04-2019 16:46:41+07:00
03/04/2019 16:46 0
  •  

CNG đặt kế hoạch lãi ròng giảm đến 26%

CTCP CNG Việt Nam (HOSE: CNG) vừa công bố tài liệu cho cuộc họp ĐHĐCĐ tổ chức ngày 18/04/2019. Tài liệu trình bày thông tin về kết quả sản xuất kinh doanh của CNG trong năm 2018 cũng như phương hướng và kế hoạch cho năm 2019.

Năm 2018, CNG đạt tổng doanh thu hơn 1,838 tỷ đồng và lãi ròng 114.3 tỷ đồng, lần lượt vượt 31.6% và 21.2 kế hoạch cả năm.

Kết quả kinh doanh của CNG trong năm 2018
Nguồn: CNG

Về kế hoạch và định hướng cho năm 2019, CNG dự định mở rộng thêm kinh doanh các sản phẩm  xăng dầu, sản phẩm dầu khí liên quan và kinh doanh cho thuê văn phòng. Công ty sẽ mở rộng thị trường và có kế hoạch đẩy mạnh phát triển thương hiệu CNG Việt Nam.

Cho năm 2019, CNG đề ra kế hoạch đạt tổng doanh thu gần 1,747 tỷ đồng và lãi ròng sẽ là 84.4 tỷ đồng, thấp hơn lần lượt 5% và 26% so với những con số thực hiện được trong năm trước.

Kế hoạch kinh doanh của CNG trong năm 2019
Nguồn: CNG

Phía CNG cho biết, kế hoạch tài chính kể trên được xây dựng trên cơ sở giá dầu là 65 USD/thùng, tỷ giá 1 USD quy đổi 23,000 đồng.

Tài liệu đính kèm:
20190402_20190402 - CNG - CBTT - Tai lieu DHDCD thuong nien 2019.pdf

Vĩnh Thịnh

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang