CSV: Kế hoạch thụt lùi cho năm 2019

04-04-2019 14:11:09+07:00
04/04/2019 14:11 1
  •  

CSV: Kế hoạch thụt lùi cho năm 2019

CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam (HOSE: CSV) đề ra kế hoạch đi lùi cho năm 2019 với doanh thu thuần đạt 1,466 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 293 tỷ đồng.

CSV cho rằng diễn biến giá nguyên vật liệu đầu vào (lưu huỳnh, muối công nghiệp,…) vẫn đang ở mức cao, nguyên vật liệu chủ yếu vẫn phu thuộc vào nguồn nhập khẩu, lãi suất năm 2019 có xu hướng tăng, giá điện tăng lên mức 8.36% (tức 1,864 đồng/kWh chưa bao gồm thuế VAT) từ ngày 20/03/2019. Ngoài những khó khăn đó thì có những thuận lợi do ngày 24/12/2018, Cục hóa chất đã hủy, bãi bỏ 24 thủ tục hành chính, công bố ban hành mới 18 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất, việc tút ngắn thủ tục tạo nhiều thuận lợi và tăng cường cạnh tranh quốc gia cho ngành.

Với tình hình trên, CSV đặt kế hoạch cho năm 2019 đi lùi ở tất cả các chỉ tiêu, kế hoạch doanh thu hợp nhất giảm còn 1,466 tỷ đồng từ con số 1,588 tỷ đồng năm trước, lợi nhuận trước thuế đề ra chỉ ở mức 293 tỷ đồng, giảm 8% so với năm trước.

Nguồn: CSV

Để đạt được kế hoạch đề ra, CSV định hướng tìm kiếm cơ hội nhập khẩu vật tư nguyên liệu với giá cả hợp lý để hạ giá thành, tìm kiếm thị trường và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm có tiềm năng nhằm đảm bảo mức doanh thu và lợi nhuận đạt/vượt kế hoạch.

Năm 2018, tất cả các chỉ tiêu kinh doanh đều đạt kế hoạch đặt ra. Trong bối cảnh môi trường kinh doanh không thuận lợi và kế hoạch di dời nhà máy tại KCN Biên Hòa 1 vẫn chưa hoàn thành, Công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất và tiêu thụ phù hợp từ cuối năm 2017.

Kết quả năm 2018
Nguồn: CSV

Doanh thu của CSV năm 2018 đạt gần 1,600 tỷ đồng, vượt 17% kế hoạch. Trong cơ cấu doanh thu các mảng hoạt động của Công ty, doanh thu từ bán thành phẩm đạt 1,454 tỷ đồng, tăng 8.32% so năm 2017. Đáng chú ý trong tổng doanh thu 2018 là khoản tăng lên bất thường từ thu nhập khác, khoản tăng lên này đến từ thu nhập do bồi thường giải phóng mặt bằng tại chi nhánh Tân Bình và thu từ thanh lý tài sản cố định. Lợi nhuận trước thuế riêng công ty mẹ đạt hơn 318 tỷ đồng, vượt hơn 12% so kế hoạch.

Về cổ tức, CSV dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua phương án trả cổ tức cho năm 2018 với tỷ lệ 36% (theo kế hoạch là 20%).

Minh Nhật

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang