ĐHĐCĐ HTN: Mục tiêu tăng trưởng 20%, phát hành trái phiếu chuyển đổi

25-04-2019 08:00:00+07:00
25/04/2019 08:00 2
  •  

Dịch vụ

ĐHĐCĐ HTN: Mục tiêu tăng trưởng 20%, phát hành trái phiếu chuyển đổi

Ngày 24/04/2019, tại Trung tâm hội nghị Capella Galery Hall, CTCP Hưng Thịnh Incons (Hưng Thịnh Incons, HOSE: HTN) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Đến tham dự đại hội có 211 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 90.43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Tại Đại hội, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã báo cáo hoạt động quản trị và kinh doanh năm 2018 của Công ty cũng như đệ trình kế hoạch kinh doanh năm 2019, đồng thời bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, trình chủ trương phát hành trái phiếu cùng một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

Kết quả kinh doanh 2018 và kế hoạch 2019

Tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2018 của Hưng Thịnh Incons đạt 4,061 tỷ đồng và 182 tỷ đồng, tăng lần lượt 50.36% và 66.36% so với năm 2017. Với kết quả này, HTN lọt vào Top 10 doanh nghiệp xây dựng niêm yết có mức lãi ròng cao nhất năm 2018 (theo thống kê của Vietstock).

Để trả cổ tức năm tài chính 2018, trên cơ sở 254 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối, HTN sẽ chi 43 tỷ đồng và phát hành 4.3 triệu cổ phiếu. Tổng mức chi trả là 30%, trong đó 15% cổ tức bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu. Kế hoạch chia cổ tức này được đại hội thông qua với tỷ lệ 99.99%.

Năm 2019, HTN đặt mục tiêu doanh thu 4,865 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 216 tỷ đồng, tiếp tục giữ mức tăng trưởng chung 20% so với năm trước. Đặc biệt, HTN đang liên tục mở rộng sang phân khúc xây dựng các công trình trong lĩnh vực bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng theo định hướng phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của Chính phủ. Đây sẽ là lợi thế nổi bật đảm bảo cho sự phát triển vững mạnh của Hưng Thịnh Incons.

Cổ đông đưa phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Đại hội cũng đã thông qua bầu bổ sung Ông Khuất Tùng Phong làm thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của Công ty. Sau đại hội, Công ty có 6 thành viên HĐQT, trong đó có 2 thành viên HĐQT độc lập, đảm bảo tỷ lệ số thành viên HĐQT độc lập trên tổng số thành viên HĐQT là 1/3 theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ.

Ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tịch HĐQT tặng hoa cho Ông Khuất Tùng Phong – Thành viên HĐQT độc lập mới của Hưng Thịnh Incons.

Phát hành trái phiếu chuyển đổi

Nhằm tăng cường nguồn lực tài chính đáp ứng định hướng phát triển của Công ty, đại hội đã đồng thuận thông qua chủ trương phát hành trái phiếu chuyển đổi với tổng giá trị tối đa là 250 tỷ đồng.

Đại hội cũng đã thông qua một số nội dung quan trọng khác và trả lời cặn kẽ các thắc mắc của cổ đông. Ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tịch HĐQT Hưng Thịnh Incons cho biết: “Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo Công ty đảm bảo công tác quản trị - kiểm soát – điều hành được thực hiện chuẩn mực để Hưng Thịnh Incons trở thành nơi đầu tư hiệu quả và mang lại lợi ích tối ưu cho Quý cổ đông và nhà đầu tư”.

Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Hưng Thinh Incons kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày với sự đồng thuận cao của các cổ đông.

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang