ĐHĐCĐ KienLongBank: Chia cổ tức 13%, tất toán 100% trái phiếu đặc biệt VAMC trong năm 2019

13-04-2019 10:34:15+07:00
13/04/2019 10:34 0
  •  

ĐHĐCĐ KienLongBank: Chia cổ tức 13%, tất toán 100% trái phiếu đặc biệt VAMC trong năm 2019

Ngày 12/04, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienLongBank, KLB) đã tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua các kế hoạch kinh doanh đặt ra trong đó có việc phấn đấu tất toán 100% trái phiếu đặc biệt đã bán cho VAMC trước ngày 31/12/2019.

Dự kiến chia cổ tức 13%

ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 với tổng tài sản 50,000 tỷ đồng, tăng 18%; tổng nguồn vốn huy động 45,200 tỷ đồng, tăng gần 21%; dư nợ cấp tín dụng 33,900 tỷ đồng, tăng hơn 15% (thực hiện khi được NHNN chấp thuận); lợi nhuận trước thuế 306 tỷ đồng; kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2%; cổ tức dự kiến chia 13%.

KienLongBank sẽ tập trung đẩy mạnh thu hồi nợ xấu và phấn đấu tất toán toàn bộ 100% trái phiếu đặc biệt đã bán VAMC trước ngày 31/12/2019.

KienLongBank tiếp tục thực hiện lộ trình của phương án cơ cấu lại Ngân hàng giai đoạn 2016 – 2020. Ngoài ra, Ngân hàng cũng tập trung hoàn thiện và nâng cấp hệ thống quản trị rủi ro phù hợp với các nguyên tắc, chuẩn mực của Ủy ban Basel và lộ trình triển khai Basel II.

Không chia cổ tức năm 2018

Kết thúc năm 2018, tổng tài sản của KienLongBank đạt 42,310 tỷ đồng, tăng hơn 13%; tổng huy động vốn đạt 37,499 tỷ đồng, tăng hơn 13%; dư nợ cấp tín dụng đạt 29,472 tỷ đồng, tăng 19%; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 290 tỷ đồng, tăng 15%; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 0.94%. Năm qua, KienLongBank cũng đã hoàn tất tăng vốn điều lệ từ 3,000 tỷ đồng lên 3,237 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông cũng đã thống nhất thông qua nội dung không chia cổ tức năm 2018 và giữ lại toàn bộ lợi nhuận hiện có để bổ sung vốn kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của NHNN và đáp ứng nhu cầu phát triển từ nay đến năm 2020 của Ngân hàng.

Hàn Đông

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang