ĐHĐCĐ MIG: Kế hoạch doanh thu 2,488 tỷ đồng, niêm yết lên HOSE

12-04-2019 18:00:18+07:00
12/04/2019 18:00 1
  •  

ĐHĐCĐ MIG: Kế hoạch doanh thu 2,488 tỷ đồng, niêm yết lên HOSE

Sáng ngày 12/04/2019, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIG) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2017-2022.

Theo đó, cổ đông MIC thông qua kế hoạch 2019 về doanh thu 2,488 tỷ đồng.

Năm 2018, tổng doanh thu MIG đạt 2,169 tỷ đồng, trong đó bảo hiểm gốc đạt 1,925 tỷ đồng, cổ tức trả 8% bằng tiền mặt, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 135 tỷ đồng.

Cơ cấu doanh thu theo nghiệp vụ của MIG tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng Bảo hiểm Xe cơ giới, tăng tỷ trọng bảo hiểm Con người, Kỹ thuật, Hàng hải, đẩy mạnh khai thác bảo hiểm qua các kênh Bancass,...

Hồi đầu năm 2019, MIG hoàn thành việc tăng vốn từ 840 lên 1,300 tỷ đồng, ngày 12/4/2019 là ngày giao dịch chính thức của 46 triệu cổ phiếu mới phát hành thêm .

Năm 2019 sẽ tăng khả năng thanh khoản và giao dịch của cổ phiếu MIG khi chuyển từ sàn UPCoM lên niêm yết trên HOSE.

Hàn Đông

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang