ĐHĐCĐ TPBank: Mục tiêu 3,200 tỷ đồng lãi trước thuế năm 2019

23-04-2019 17:17:12+07:00
23/04/2019 17:17 1
  •  

ĐHĐCĐ TPBank: Mục tiêu 3,200 tỷ đồng lãi trước thuế năm 2019

Sáng 23/04/2019, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, HOSE: TPB) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với lợi nhuận dự kiến 3,200 tỷ đồng trước thuế.

ĐHĐCĐ 2019 của TPBank diễn ra sáng ngày 23/04/2019.

Tại sự kiện, TPBank đã báo cáo đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 cũng như các đệ trình định hướng phát triển của TPBank trong năm 2019 với nhiều nội dung như kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tăng vốn điều lệ, mở rộng mạng lưới…

Hệ số ROE của TPBank từ 15.6% của năm 2017 tăng lên 20.8% năm 2018.

Sau 1 năm niêm yết trên sàn chứng khoán, chỉ số EPS (lãi trên một cổ phiếu) của Ngân hàng ghi nhận 1,717 đồng cuối năm 2017 lên 2,911 đồng cuối năm 2018, tương đương tăng gần 70%. Năm 2018, TPBank phát hành gần 857 cổ phiếu với mệnh giá lưu hành 10,000/cp, tăng 47% so với năm 2017.

Năm 2018 lợi nhuận TPBank tăng gấp 6 lần so với năm 2013 và là năm đạt lợi nhuận cao nhất của TPBank từ trước tới nay.

Năm 2019, TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 3,200 tỷ đồng, tăng 41% so với 2018. Tổng tài sản đạt 158,000 tỷ đồng, vốn điều lệ tăng lên 10,000 tỷ đồng. Nhà băng cũng đặt mục tiêu huy động vốn trên 142,000 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt trên 101,000 tỷ đồng và tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức dưới 2%.

Tại Đại hội, HĐQT TPBank cho biết năm 2019 là năm then chốt với mục tiêu phát triển bền vững và hiệu quả, bên cạnh việc tiếp tục củng cố các yếu tố nền tảng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của ngân hàng, đảm bảo đúng chuẩn Basel II, TPBank cũng ưu tiên tập trung vào các lĩnh vực như đẩy mạnh tài trợ trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp SME

Về mảng bán lẻ, năm 2019 TPBank sẽ tập trung phát triển các dự án ngân hàng số mới ứng dụng giải pháp và kinh nghiệm trên thế giới, mở rộng mạng lưới hoạt động đặc biệt chú trọng các mô hình số như LiveBank, ứng dụng eBank...

Nhà băng dự kiến mở thêm 100 điểm LiveBank mới, nâng tổng số lượng mô hình này lên 200 điểm trên toàn quốc.

Hàn Đông

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang