×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

EMC: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019 và thực hiện quyền mua cổ phiếu

04/04/2019 11:180

EMC: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019 và thực hiện quyền mua cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019 và thực hiện quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức (mã CK: EMC) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190404_20190404 - EMC - TB ngay dkcc chot ds tham du DHDCD va thuc hien quyen mua co phieu.pdf

HOSE

Về đầu trang