Moody’s nâng bậc xếp hạng tiền gửi và nhà phát hành dài hạn của MSB

01-04-2019 15:18:51+07:00
01/04/2019 15:18 0
  •  

Moody’s nâng bậc xếp hạng tiền gửi và nhà phát hành dài hạn của MSB

Mới đây, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody's Investors Service (Moody’s) đã nâng bậc xếp hạng tiền gửi và nhà phát hành bằng nội tệ và ngoại tệ dài hạn của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) từ B3 lên B2.

Cùng lúc đó, Moody’s cũng nâng bậc Tín nhiệm Rủi ro Đối tác (CRR) dài hạn của MSB từ B2 lên B1 và Đánh giá Rủi ro Đối tác (CRA) dài hạn từ B2 (cr) lên B1 (cr). Ngoài ra, bậc Xếp hạng Tín dụng Cơ sở (BCA) và BCA điều chỉnh của MSB cũng được nâng từ caa1 lên b3.

Triển vọng tiền gửi và nhà phát hành bằng đồng nội tệ và ngoại tệ của MSB được Moody's đánh giá ở mức ổn định.

Lý do Moody’s nâng bậc BCA của MSB từ caa1 lên b3 chủ yếu xuất phát từ những tiến triển trong việc xử lý nợ xấu trong năm 2018, cũng như sự cải thiện khả năng sinh lợi phù hợp với tăng trưởng tín dụng. Mặc dù khoản dự phòng nợ có vấn đề của MSB vẫn còn thấp, nhưng khả năng tạo vốn mạnh cung cấp thêm tấm đệm an toàn trước các khoản thua lỗ. Theo định nghĩa của Moody’s, khoản vay có vấn đề là tổng dư nợ nằm ở nhóm 2-5 theo tiêu chuẩn kế toán Việt Nam và trái phiếu do VAMC (Công ty Quản lý Tài sản của Các tổ chức Tín dụng Việt Nam) phát hành ra.

Trong suốt năm 2018, khoản vay có vấn đề của MSB giảm 49% xuống 5.7 ngàn tỷ đồng, chủ yếu là do sự sụt giảm trái phiếu VAMC từ 9.3 ngàn tỷ đồng (cuối năm 2017) xuống 3.3 ngàn tỷ đồng. Điều này là do MSB bán các tài sản thế chấp cơ sở có liên quan tới các khoản vay có vấn đề.

Moody’s kỳ vọng môi trường vĩ mô lạc quan ở Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để MSB giải quyết phần nợ có vấn đề còn tồn động, qua đó góp phần cải thiện chất lượng tài sản tại Ngân hàng này.

Tỷ lệ lợi nhuận trên tài sản hữu hình (ROTA) của MSB cải thiện từ 0.1% (2017) lên 0.8% trong năm 2018. Mặc dù tăng trưởng tín dụng cao hơn sẽ làm gia tăng doanh thu của MSB, nhưng Moody’s kỳ vọng ROTA vẫn sẽ ở mức hiện tại khi khả năng sinh lợi bị kìm hãm bởi chi phí hoạt động và chi phí tín dụng cao.

Việc nâng bậc BCA và BCA điều chỉnh lên b3 là lý do Moody’s nâng bậc tiền gửi và nhà phát hành dài hạn của MSB.

Sở dĩ Moody’s nâng bậc CRR và CRA dài hạn của MSB là vì sự cải thiện về bậc BCA và BCA điều chỉnh, cũng như khả năng hỗ trợ từ Chính phủ Việt Nam.

Vũ Hạo (Theo Moody's)

FiLi

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang