Nhà đầu tư nước ngoài được đặt cọc, ký quỹ bằng ngoại tệ chuyển khoản khi đấu giá

15-04-2019 11:50:54+07:00
15/04/2019 11:50 0
  •  

Nhà đầu tư nước ngoài được đặt cọc, ký quỹ bằng ngoại tệ chuyển khoản khi đấu giá

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 03/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 của Thống đốc NHNN hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.

Thông tư được ban hành nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

Theo đó, Thông tư 03/2019 sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Thông tư 32/2013 theo hướng cho phép nhà đầu tư nước ngoài là người không cư trú được đặt cọc, ký quỹ bằng ngoại tệ chuyển khoản khi tham gia đấu giá trong các trường hợp sau:

- Mua cổ phần tại doanh nghiệp Nhà nước thực hiện cổ phần hóa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Mua cổ phần phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác thực hiện thoái vốn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Quy định tại Thông tư 03/2019/TT-NHNN đã tháo gỡ khó khan, vướng mắc cho nhà đầu tư nước ngoài trong việc đặt cọc, ký quỹ bằng ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam để tham gia đấu giá các doanh nghiệp Nhà nước khi cổ phần hóa và khi thoái vốn, góp phần đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước.

Hàn Đông

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang