VNM ETF mua ròng tuần thứ 3 liên tiếp

21-04-2019 08:00:00+07:00
21/04/2019 08:00 0
  •  

VNM ETF mua ròng tuần thứ 3 liên tiếp

Tuần qua (12-19/04/2019), VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) tiếp tục tuần mua ròng thứ 3 liên tiếp trong tháng.

Trong đó, VRE được VNM ETF mua ròng nhiều nhất trên 30,000 cp.

Trong khi đó, các mã còn lại được mua ròng với số lượng dưới 30,000 cp.

Thay đổi số lượng cổ phiếu trong danh mục VNM ETF trong giai đoạn 13-19/04/2019

Tại ngày 18/04/2019, tổng giá trị tài sản ròng của VanEck Vectors Vietnam ETF ở mức 426.4 triệu USD, thấp hơn hồi cuối tuần trước 5.6 triệu USD. Giá trị tài sản ròng (NAV) và giá chứng chỉ quỹ cũng thấp hơn so với tuần trước, ghi nhận 16.69 USD/ccq và 16.68 USD/ccq.

 

Tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục VNM ETF tại ngày 18/04/2019

Cát Lam

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang