VPS đề ra kế hoạch lợi nhuận 33 tỷ đồng và chia cổ tức 9% cho cổ đông

08-04-2019 16:49:29+07:00
08/04/2019 16:49 0
  •  

VPS đề ra kế hoạch lợi nhuận 33 tỷ đồng và chia cổ tức 9% cho cổ đông

CTCP Thuốc sát trùng Việt Nam (VIPESCO, HOSE: VPS) đề ra kế hoạch doanh thu cả năm 2019 đạt 610 tỷ đồng và lợi nhuận của công ty mẹ hơn 33 tỷ đồng.

Theo tài liệu đại hội được công bố, năm tới VPS sẽ đối mặt với nhiều khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh như hiện tượng El Nino sẽ duy trì trong nửa đầu năm 2019 và gây ra khô hạn, thiếu nước nghiêm trọng, kéo dài ở nhiều địa phương trong cả nước.

Về chính sách của ngành thì Bộ Nông nghiệp đã ra quyết định về việc cấm nhập và sản xuất các sản phẩm chứa hóa chất Diazinon, Zinc phosphide gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất, doanh thu và hoạt động của Công ty, việc cấm 2 chất này làm mất khoảng 74 tỷ đồng doanh thu mỗi năm của VPS.

Về tình hình nguồn cung cấp nguyên liệu theo các nhà cung cấp nguyên liệu tại Trung Quốc thì việc sản xuất trở lại các nhà máy vẫn còn rất hạn chế, do các nhà máy chưa hoàn thiện và đáp ứng các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường của Trung Quốc, do vậy nguồn cung tiếp tục bị hạn chế và thiếu hụt.

Tình hình giá bán nông sản thời điểm hiện nay vẫn còn gái thấp nên ảnh hưởng rất lớn đến việc canh tác và sử dụng thuốc BVTV. Với những điều kiện bất lợi trên, dự báo năm 2019 VPS phải đối diện với việc suy giảm doanh thu.

Về con số cụ thể, VPS đặt mục tiêu tổng doanh thu cả năm là 670 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ phải đạt 610 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ hơn 33 tỷ đồng. Trong đại hội tới, Công ty sẽ trình phương án chia cổ tức với tỷ lệ 9%/vốn điều lệ cho cổ đông.

Kết thúc năm 2018, doanh thu hợp nhất của VPS đạt hơn 737 tỷ đồng, thực hiện được 97% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế thực hiện được hơn 37 tỷ đồng, chỉ thực hiện được 77% kế hoạch.

Tình hình thực hiện năm 2018
Nguồn: VPS

Nguyên nhân là do trong năm qua, nguồn cung ứng nguyên vật liệu khan hiếm, giá cao, một số nguyên liệu tăng đến 20%, phụ gia, bao bì, thùng, chai đều tăng từ 3% đến 5%, tỷ giá lại tăng dẫn đến giá vốn tăng rất cao. Hơn nữa, Công ty bị cấm 10 sản phẩm và 25 sản phẩm bị hạn chế đối tượng, làm ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận. Và công ty TNHH Mosfly Viet Nam Industries hoạt động kinh doanh không hiệu quả nên VPS phải trích lập dự phòng tài chính hơn 4 tỷ đồng.

Minh Nhật

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang