5 tháng đầu năm nhập siêu 548 triệu USD

29-05-2019 10:01:11+07:00
29/05/2019 10:01 2
  •  

5 tháng đầu năm nhập siêu 548 triệu USD

Theo Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2019 của Tổng cục Thống kê Việt Nam, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 5 tháng đầu năm 2019 ước tính đạt 202.02 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 100.74 tỷ USD, tăng 6.7% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều mức tăng 19% và 17.5% của 5 tháng đầu năm 2017 và 2018, đáng chú ý là xuất khẩu một số mặt hàng nông sản như gạo, cà phê, hạt điều, hạt tiêu trong 5 tháng đầu năm tiếp tục giảm về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Cán cân thương mại hàng hóa tháng Năm ước tính nhập siêu tới 1.3 tỷ USD, tính chung 5 tháng nhập siêu 548 triệu USD.

Xuất khẩu hàng hóa

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 4/2019 đạt 20.44 tỷ USD, cao hơn 540 triệu USD so với số ước tính, trong đó sắt thép cao hơn 104 triệu USD, xăng dầu cao hơn 85 triệu USD; điện tử, máy tính và linh kiện cao hơn 75 triệu USD; giày dép cao hơn 56 triệu USD; dệt may cao hơn 43 triệu USD; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng cao hơn 36 triệu USD; xơ sợi dệt và gạo cùng cao hơn 32 triệu USD; hạt điều và rau quả cao hơn 27 triệu USD; hóa chất cao hơn 20 triệu USD.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 5/2019 ước tính đạt 21.50 tỷ USD, tăng 5.2% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 6.71 tỷ USD, tăng 3.9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 14.79 tỷ USD, tăng 5.8%. Một số mặt hàng xuất khẩu trong tháng Năm có kim ngạch tăng so với tháng trước: Dầu thô tăng 62.5%; giày dép tăng 20.2%; phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 12.6%; dệt may tăng 11%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng Năm tăng 7.5%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 10.7%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 6.1%. Một số mặt hàng xuất khẩu có giá trị tăng: Hóa chất tăng 57.3%; điện thoại và linh kiện tăng 19.5%; rau quả tăng 15.8%; giày dép tăng 13.8%; hàng dệt may tăng 10.8%.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2019, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 100.74 tỷ USD, tăng 6.7% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 30.33 tỷ USD, tăng 11.6%, chiếm 30.1% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 70.41 tỷ USD, tăng 4.7%, chiếm 69.9% (tỷ trọng giảm 1.3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước).

Trong 5 tháng có 19 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 84.4% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó điện thoại và linh kiện có giá trị xuất khẩu lớn nhất đạt 19.9 tỷ USD, chiếm 19.7% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 12.3 tỷ USD, tăng 11.1%; hàng dệt may đạt 12.1 tỷ USD, tăng 10.3%; giày dép đạt 7.1 tỷ USD, tăng 14.3%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 6.8 tỷ USD, tăng 5.7%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 4 tỷ USD, tăng 18,3%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 3,6 tỷ USD, tăng 4,7%; thủy sản đạt 3.2 tỷ USD, giảm 1%. Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng nông sản 5 tháng năm nay giảm so với cùng kỳ năm trước: Cà phê đạt 1.3 tỷ USD, giảm 23% (lượng giảm 13.1%); hạt điều đạt 1.2 tỷ USD, giảm 14.1% (lượng tăng 8.8%); gạo đạt 1.2 tỷ USD, giảm 20% (lượng giảm 5.3%); hạt tiêu đạt 374 triệu USD, giảm 2.1% (lượng tăng 32.3%). Riêng rau quả đạt 1.8 tỷ USD, tăng 8.8%; cao su đạt 673 triệu USD, tăng 4% (lượng tăng 11.9%).

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2019, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 22.6 tỷ USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước, trong đó điện thoại và linh kiện tăng 109.2%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 58.4%; hàng dệt may tăng 9.8%. Tiếp đến là thị trường EU đạt 17.3 tỷ USD, tăng 1.9%, trong đó máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 21.1%; giày dép tăng 7.1%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 3.2%. Trung Quốc đạt 13.4 tỷ USD, giảm 2.6%, trong đó thủy sản giảm 11.8%; điện thoại và linh kiện giảm 56.6%; gạo giảm 78.7%. Thị trường ASEAN đạt 10.6 tỷ USD, tăng 5.2%, trong đó hàng dệt may tăng 31.6%; sắt thép tăng 19.4%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 12.8%. Hàn Quốc đạt 7.9 tỷ USD, tăng 8.9%, trong đó hàng dệt may tăng 16.3%; điện thoại và linh kiện tăng 9.3%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 7.7%. Nhật Bản đạt 7.7 tỷ USD, tăng 4.4%, trong đó điện tử, máy tính và linh kiện tăng 32.7%; giày dép tăng 16.8%; hàng hệt may tăng 6.5%.

Nhập khẩu hàng hóa

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu thực hiện tháng 4/2019 đạt 20,994 triệu USD, cao hơn 394 triệu USD so với số ước tính, trong đó dầu thô cao hơn 216 triệu USD; điện thoại và linh kiện cao hơn 174 triệu USD; xăng dầu cao hơn 132 triệu USD; kim loại thường thấp hơn 37 triệu USD; khí đốt hóa lỏng thấp hơn 42 triệu USD; thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu thấp hơn 55 triệu USD.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng Năm ước tính đạt 22.8 tỷ USD, tăng 8.6% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 10.2 tỷ USD, tăng 8.4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 12.6 tỷ USD, tăng 8.8%. Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng tăng so với tháng trước: Vải tăng 11.8%; sắt thép tăng 9.4%; điện thoại và linh kiện tăng 7.5%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 6.6%. So với cùng kỳ năm 2018, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng Năm tăng 8.3%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 11.1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 6.2%. Một số mặt hàng có kim ngạch tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Rau quả tăng 64.9%; điện thoại và linh kiện tăng 36.2%; ô tô tăng 25.8%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 13.5%.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2019, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 101.28 tỷ USD, tăng 10.3% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 43.61 tỷ USD, tăng 15.2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 57.67 tỷ USD, tăng 6.9%.

Trong 5 tháng có 21 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 80.3% tổng kim ngạch nhập khẩu, trong đó một số mặt hàng tăng so với cùng kỳ năm trước: Điện tử, máy tính và linh kiện đạt 19.8 tỷ USD (chiếm 19.5% tổng kim ngạch nhập khẩu), tăng 17.3%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 14.8 tỷ USD, tăng 14.9%; vải đạt 5.4 tỷ USD, tăng 5.8%; sắt thép đạt 4.1 tỷ USD, tăng 0.7%; chất dẻo đạt 3.7 tỷ USD, tăng 2.4%. Bên cạnh đó, một số mặt hàng có giá trị giảm so với cùng kỳ năm 2018: Điện thoại và linh kiện đạt 4.9 tỷ USD, giảm 3.9%; kim loại thường đạt 2.7 tỷ USD, giảm 6.6%.

Về thị trường hàng hóa nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2019, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 29.6 tỷ USD, tăng 18.9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó điện tử, máy tính và linh kiện tăng 82.8%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 27.8%; vải tăng 12.7%. Tiếp theo là thị trường Hàn Quốc đạt 19.2 tỷ USD, tăng 1.1%, trong đó điện thoại và linh kiện tăng 11.8%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 11%. Thị trường ASEAN đạt 13.9 tỷ USD, tăng 9.3%, trong đó ô tô nguyên chiếc tăng 601.4%; sắt thép tăng 339.6%. Nhật Bản đạt 7.4 tỷ USD, tăng 0.5%, trong đó ô tô nguyên chiếc tăng 380.1%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 7.8%; vải tăng 6.8%. Mỹ đạt 5.8 tỷ USD, tăng 23.6%, trong đó điện tử, máy tính và linh kiện tăng 44.3%; thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu tăng 31.1%, bông tăng 17.3%. Thị trường EU đạt 5.7 tỷ USD, tăng 8.2%, trong đó ô tô nguyên chiếc tăng 396.3%; thức ăn gia súc tăng 91%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 5.2%.

Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng Tư nhập siêu 555 triệu USD; 4 tháng xuất siêu 752 triệu USD; tháng Năm ước tính nhập siêu 1.3 tỷ USD. Tính chung 5 tháng năm 2019 nhập siêu 548 triệu USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 2.6 tỷ USD), trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 13.28 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 12.73 tỷ USD.

Gia Nghi

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang