Đại khủng hoảng 1929 bắt đầu từ ngày nào?

02-05-2019 11:45:44+07:00
02/05/2019 11:45 2
  •  

Đại khủng hoảng 1929 bắt đầu từ ngày nào?

Là một trong những giai đoạn đen tối và sự kiện lịch sử quan trọng đối với nhân loại, Đại khủng hoảng (The Great Depression) diễn ra từ năm 1929 đến hết các năm 1930 và lấn sang đầu thập kỷ 1940. Ngày đánh dấu mốc đầu tiên mà cuộc khủng hoảng này là ngày nào?

>>> Xem đáp án tại đây

Trạng Chứng

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang