Đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng mạnh trong tháng 5

29-05-2019 14:15:05+07:00
29/05/2019 14:15 2
  •  

Đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng mạnh trong tháng 5

Tình hình thực hiện vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước (NSNN) tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2019 chưa cải thiện nhiều, đạt mức tăng thấp nhất trong các năm giai đoạn 2016-2019. Trong khi đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục khởi sắc với mức kỷ lục về cả số dự án và vốn đăng ký cấp mới, cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây.

Thực hiện vốn đầu tư từ NSNN chưa cải thiện nhiều

Theo báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2019 của Tổng Cục thống kê, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 5 ước tính đạt 25.6 nghìn tỷ đồng, tăng 1.4% so với cùng kỳ năm trước

Tính chung 5 tháng đầu năm nay, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 99.5 nghìn tỷ đồng, bằng 28.9% kế hoạch năm và tăng 3.1% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2018 bằng 27.4% và tăng 9.3%).

FDI tiếp tục khởi sắc trong tháng 5

FDI từ đầu năm đến thời điểm 20/5/2019 thu hút 1,363 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 6,457.9 triệu USD, tăng 26.7% về số dự án và tăng 38.7% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018.

Bên cạnh đó, có 505 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 2,628.8 triệu USD, tăng 5.5% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm trong 5 tháng đầu năm đạt 9,086.7 triệu USD, tăng 27.1% so với cùng kỳ năm 2018. Vốn FDI thực hiện 5 tháng ước tính đạt 7.3 tỷ USD, tăng 7.8% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong 5 tháng còn có 3,160 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 7.65 tỷ USD, gấp 2.8 lần so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó có 614 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị vốn góp là 5.33 tỷ USD và 2,546 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 2.32 tỷ USD.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút FDI lớn nhất

Trong 5 tháng năm nay, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút FDI lớn nhất với số vốn đăng ký của các dự án được cấp phép mới đạt 4,744.4 triệu USD, chiếm 73.5% tổng vốn đăng ký cấp mới. Ngành hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 742.3 triệu USD, chiếm 11.5% và các ngành còn lại đạt 971.2 triệu USD, chiếm 15%.

Nếu tính cả vốn đăng ký bổ sung của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn FDI vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong 5 tháng đạt 7,011.2 triệu USD, chiếm 77.2% tổng vốn đăng ký. Ngành hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 752.1 triệu USD, chiếm 8.3% và các ngành còn lại đạt 1,323.4 triệu USD, chiếm 14.5%.

Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 5,004.2 triệu USD, chiếm 65.4% tổng giá trị góp vốn; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 627.9 triệu USD, chiếm 8.2%; các ngành còn lại đạt 2,018.3 triệu USD, chiếm 26.4%.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang