DOC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

30-05-2019 09:32:00+07:00
30/05/2019 09:32 0
  •  

DOC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DOC của CTCP Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 4.2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 420 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/06/2019

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang