GVR mạnh tay đặt kế hoạch lãi hơn 4,000 tỷ đồng, tăng 24%

29-05-2019 09:34:29+07:00
29/05/2019 09:34 0
  •  

GVR mạnh tay đặt kế hoạch lãi hơn 4,000 tỷ đồng, tăng 24%

Ngày 12/06, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (UPCoM: GVR) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Theo như tài liệu công bố, GVR đề ra kế hoạch doanh thu 24,224 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 4,150 tỷ đồng.

Bước sang năm 2019 với nhiệm vụ được giao ngày càng lớn trong khi điều kiện kinh doanh có nhiều yếu tố thuận lợi, khó khăn đan xen, GVR sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực chính như sản phẩm cao su, chế biến gỗ và phát triển các khu công nghiệp cho năm 2019, 2020 và 5 năm tiếp theo. Hơn nữa, Công ty sẽ tái cơ cấu quỹ đất, thoái vốn ngoài doanh nghiệp, sắp xếp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp,…

Kế hoạch cụ thể, GVR đề ra tổng doanh thu ở mức 24,224 tỷ đồng, tăng 7% so thực hiện cả năm 2018; lợi nhuận sau thuế đạt 4,150 tỷ đồng, tăng 24% so cả năm 2018. Số liệu năm 2018 bao gồm giai đoạn nhà nước 5 tháng đầu năm và số liệu của giai đoạn cổ phần từ ngày 01/06-31/12/2018.

Về kế hoạch đầu tư, Công ty dự kiến chi ra 2,216 tỷ đồng cho đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư tài chính dài hạn, mức kế hoạch này tăng 93% so với thực hiện năm 2018.

Được biết rằng trong năm 2018, sản lượng khai thác và tiêu thụ mủ cao su tăng đáng kể so với năm 2017 nhưng giá mủ cao su tiếp tục giảm trên 18% so với giá bán bình quân năm 2017. Với thực tế như vậy trong giai đoạn kinh doanh từ tháng 07-12/2018, GVR có doanh thu 16,273 tỷ đồng, vượt hơn 6% so kế hoạch, dù vậy thì lợi nhuận sau thuế đạt 2,545 tỷ đồng, chỉ thực hiện được 81% kế hoạch đề ra.

Cũng như trong tài liệu đại hội, tỷ lệ cổ tức mà GVR dự kiến cho năm 2018 là 2.5% vốn điều lệ tương ứng với 1,000 tỷ đồng; năm 2019 là 6% vốn điều lệ tương đương chi khoảng 2,400 tỷ đồng.

Minh Nhật

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang