Hết 5 tháng mới giải ngân được 24,8% kế hoạch vốn đầu tư

28/05/2019 21:25
28-05-2019 21:25:44+07:00

Hết 5 tháng mới giải ngân được 24,8% kế hoạch vốn đầu tư

Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN), tính đến ngày 15/5/2019, lũy kế vốn đầu tư giải ngân thuộc kế hoạch năm 2019 qua KBNN là: 72.860 tỷ đồng đạt 20,3% kế hoạch năm 2019. Dự kiến số giải ngân đến ngày 31/5/2019, lũy kế vốn đầu tư giải ngân thuộc kế hoạch năm 2019 qua KBNN là 89.165,1 tỷ đồng đạt 24,8% kế hoạch năm 2019.

Tại cuộc họp báo chuyên đề chiều ngày 28/5 tại KBNN, Phó Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Quang Vinh cũng cho biết, thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối 13,5 tỷ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt, một số khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định...  

Đối với kiểm soát chi đầu tư, ông Nguyễn Quang Vinh cho biết, tiến độ chi đầu tư vẫn còn chậm nhưng không phải từ phía kho bạc.

“Quy trình chi qua kho bạc quy định khá cụ thể, từng ngày phải hoàn tất giải ngân khi nhận đủ hồ sơ đến, nếu chậm sẽ bị khiếu nại ngay”, ông Nguyễn Quang Vinh nói.

Vấn đề chính là cơ chế chính sách còn chưa hợp lý, như quy định về đầu tư công, xây dựng, các quy trình liên quan. Hơn nữa, việc phân bổ giao kế hoạch vốn cũng quá chậm, hàng chục nghìn tỷ chưa phân bổ ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Ngoài ra việc cho kéo dài kế hoạch vốn chưa hợp lý cũng chưa tạo được sức ép tới chủ đầu tư.

“Nguyên tắc là có vốn mới tiến hành các thủ tục, làm các thủ tục thiết kế, mời thầu, đấu thầu thì tiền mới ra được, các khâu bị gián đoạn, chưa nói đến vướng về đất đai, giải phóng mặt bằng…”, ông Nguyễn Quang Vinh nếu nguyên nhân giải ngân chậm.

Phó Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Quang Vinh trả lời tại họp báo. Ảnh:VGP/Huy Thắng.

Đối với chi thường xuyên, KBNN cho biết, lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm tính đến ngày 15/5/2019, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát là 289.469 tỷ đồng, đạt 27,8% dự toán chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Dự kiến vốn thanh toán đến 31/5/2019, hệ thống KBNN thực hiện kiểm soát ước đạt 317.469 tỷ đồng, đạt 30,4% dự toán chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Thông qua công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN, tính đến ngày 15/5/2019 các đơn vị trong hệ thống KBNN đã phát hiện khoảng 2.230 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết, với số tiền từ chối thanh toán khoảng 5,3 tỷ đồng.

Lãnh đạo KBNN cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, toàn hệ thống KBNN đã thực hiện một số giải pháp nhằm thực hiện công tác kiểm soát chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Lãnh đạo KBNN trung ương đã chỉ đạo KBNN các cấp tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi bằng tiền mặt theo đúng đối tượng và nội dung quy định

Thực hiện Nghị Quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát thanh toán chặt chẽ đối với các khoản chi như: chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài, mua sắm trang thiết bị, xe ô tô,… đảm bảo tiết kiệm và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Theo lãnh đạo KBNN, việc kiểm soát thanh toán các khoản chi đầu tư qua KBNN được thực hiện theo quy định của Luật NSNN, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn hiện hành về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước…

Đại diện KBNN cũng khẳng định cần có giải pháp đồng bộ để góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2019 theo ý kiến chỉ đạo của đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 09/CT-TTg và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 08/5/2019 của Văn phòng Chính phủ về kết luận tại cuộc họp về giải pháp thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.

Riêng hệ thống KBNN đã thực hiện một số giải pháp cụ thể.

Một là, ngay từ đầu năm 2019 KBNN đã ban hành công văn chỉ đạo KBNN các tỉnh, thành phố về một số nội dung mới cần lưu ý trong việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành có hiệu lực thi hành trong năm 2019. Trong đó chỉ đạo các đơn vị KBNN thường xuyên phối hợp chặt chẽ và hướng dẫn cho các đơn vị trong việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục tạm ứng, thanh toán, đảm bảo mọi hồ sơ, chứng từ đủ điều kiện thanh toán vốn đầu tư do các chủ đầu tư, ban quản lý dự án (QLDA) gửi đến Kho bạc đều được tiếp nhận và giải quyết theo đúng chế độ và thời gian quy định.

Đồng thời, có văn bản đôn đốc các chủ đầu tư, các ban QLDA đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nghiệm thu khi đã có khối lượng hoàn thành và hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục gửi đến Kho bạc để kiểm soát thanh toán, thu hồi vốn đã tạm ứng, tránh dồn vào những tháng cuối năm gây khó khăn trong công tác kiểm soát chi và giải ngân.

KBNN chỉ đạo cán bộ kiểm soát chi trong toàn hệ thống KBNN nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện kiểm soát hồ sơ ngay khi chủ đầu tư, ban quản lý dự án gửi đến theo quy định; tuyệt đối không được để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không rõ lý do; chủ động đôn đốc các chủ đầu tư trong thời hạn 4 ngày làm việc kể từ ngày có khối lượng nghiệm thu làm thủ tục thanh toán ngay với KBNN, không dồn khối lượng hoàn thành để thanh toán vào những ngày, những tháng cuối năm.

Hai là, KBNN đã báo cáo kịp thời với Bộ Tài chính và các bộ ngành, địa phương về tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công năm 2019, trong đó, báo cáo cụ thể về tình hình giải ngân của các dự án thuộc Bộ, ngành, địa phương quản lý; đặc biệt nêu rõ các Bộ ngành và địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp ,... để báo cáo lên các cấp có thẩm quyền đôn đốc.

Ba là, phối hợp với Vụ Đầu tư và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong việc tham gia ý kiến vào một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ Tài chính ban hành nhằm cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt hồ sơ, thủ tục thanh toán, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện kiểm soát chi NSNN, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư.

Bốn là, KBNN đã báo cáo Bộ Tài chính tổ chức hội nghị tọa đàm chủ đầu tư để nắm bắt kịp thời những tồn tại, vướng mắc, nguyên nhân giải ngân chậm, đề xuất những biện pháp khắc phục nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 theo chỉ đạo của Chính phủ tại Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, KBNN tuyên truyền và đẩy mạnh triển khai thực hiện việc giao nhận hồ sơ kiểm soát chi điện tử qua Cổng thông tin điện tử của KBNN (dịch vụ công trực tuyến). Đây là một trong những giải pháp trọng tâm, lâu dài của KBNN nhằm thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục rút ngắn thời gian kiểm soát chi, tạo thuận lợi hơn cho các chủ đầu tư đối với công tác kiểm soát chi NSNN qua hệ thống KBNN để tiến tới kiểm soát chi điện tử.

KBNN đã thực hiện kiểm soát thanh toán theo nguyên tắc “thanh toán trước, kiểm soát sau” cho hợp đồng thanh toán nhiều lần; thực hiện thanh toán theo nguyên tắc “kiểm soát trước, thanh toán sau” đối với lần thanh toán cuối cùng của hợp đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư trong việc giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Huy Thắng

BÁO CHÍNH PHỦ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thông tin mới về vụ án liên quan ông Lưu Bình Nhưỡng

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình đề nghị các tỉnh, thành phối hợp rà soát, cung cấp thông tin liên quan đến các văn bản kiến nghị, phiếu chuyển với tư cách...

Thành phố Hồ Chí Minh giải ngân vốn đầu tư công gần 45% trong 11 tháng năm 2023

Trong 11 tháng của năm nay, giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh đạt trên 30.807 tỷ đồng - bằng gần 45% kế hoạch vốn Ủy ban Nhân dân thành phố giao.

Thăm nơi sản xuất máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng đề nghị hợp tác công nghiệp quốc phòng

Ngày 30/11, giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc với Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ (TAI), bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác...

Xuất khẩu gỗ bớt khó

Các doanh nghiệp (DN) gỗ cho biết xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ những tháng cuối năm 2023 cũng như đầu năm 2024 có nhiều chuyển biến tích cực vì đang trong mùa...

Tổng Giám đốc ANZ sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp lớn của Việt Nam chinh phục thị trường thế giới

Tổng Giám đốc ANZ khẳng định mong muốn được đóng góp thiết thực vào quá trình chuyển đổi xanh và phát triển xanh bền vững của Việt Nam. Đồng thời ANZ cũng sẵn sàng...

Foxconn đầu tư gần 4.8 ngàn tỷ đồng cho nhà máy ở Quảng Ninh, dự kiến hoạt động từ tháng 4/2025

Theo kế hoạch, nhà máy mới của Foxconn tại Việt Nam sẽ bắt đầu sản xuất chính thức kể từ tháng 4/2025.  

Tháng 11/2023 có 14,267 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 153.6 ngàn tỷ đồng

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tháng 11, cả nước có 14,267 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 153.6 ngàn tỷ đồng và số lao động đăng ký...

Việt Nam sẽ áp thuế tối thiểu toàn cầu từ 1/1/2024

Thuế tối thiểu toàn cầu sẽ được áp dụng tại Việt Nam từ 1/1/2024. Dự kiến có khoảng 122 tập đoàn nước ngoài thuộc diện chịu thuế với khoản thuế khoảng 14,600 tỷ...

11 tháng năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN ước đạt 549.1 ngàn tỷ đồng

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương nỗ lực tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước (NSNN)...

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11/2023 thăng 3% so với tháng trước

Các doanh nghiệp sản xuất nỗ lực tìm kiếm đơn hàng để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm cũng như chuẩn bị hàng hóa phục vụ tiêu dùng dịp cuối năm nên...


TIN CHÍNH
ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98