logo

HLG bị loại khỏi rổ chỉ số VNX AllShare

21-05-2019 10:54:36+07:00
21/05/2019 10:54 1
  •  

HLG bị loại khỏi rổ chỉ số VNX AllShare

Căn cứ theo Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số VNX-Index, Sở GDCK TP.HCM và Sở GDCK Hà Nội công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu HLG thuộc rổ chỉ số VNX Allshare của Bộ chỉ số VNX-Index như sau:

-   Cổ phiếu bị loại bỏ: HLG (CTCP Tập đoàn Hoàng Long).

-   Lý do: Cổ phiếu HLG của CTCP Tập đoàn Hoàng Long bị chuyển sang diện kiểm soát đặc biệt theo Thông báo số 733/TB-SGDHCM ngày 20/05/2019 của SGDCK TP.HCM.

-   Ngày hiệu lực: 27/05/2019.

-   Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần cũng làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số:

Thái Hương

Fili

×
vietstock logo
Về đầu trang