HNX đề nghị LTC giải trình về tình trạng bị hủy niêm yết

17-05-2019 09:38:08+07:00
17/05/2019 09:38 0
  •  

HNX đề nghị LTC giải trình về tình trạng bị hủy niêm yết

Ngày 8/5 vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có văn bản yêu cầu CTCP Điện nhẹ Viễn Thông (HNX: LTC) giải trình nguyên nhân tình trạng bị hủy niêm yết.

Trong văn bản gửi LTC, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đề nghị Công ty giải trình nguyên nhân tình trạng bị hủy niêm yết. Cụ thể, LTC thuộc trường hợp bị hủy niêm yết do tổ chức kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với BCTC năm 2018.

Theo đó, văn bản giải trình và công bố thông tin đề nghị gửi về Phòng quản lý niêm yết Sở GDCK Hà Nội chậm nhất đến ngày 15/05/2019.

Cùng ngày 08/05, LTC cũng đã gửi văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận, khắc phục cảnh báo và cưỡng chế thuế đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Việc từ chối đưa ra ý kiến cho báo cáo kiểm toán năm 2018 của LTC, là do kiểm toán viên không thu được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán.

Cụ thể, kiểm toán không thu thập được đầy đủ thư xác nhận các khoản công nợ phải thu phải trả của công ty tại thời điểm 31/12/2017. Các khoản phải trả người bán, phải thu ngắn hạn khác số tiền 88.6 tỷ đồng tại ngày 31/12/2018 không có đối chiếu. Các khoản nợ đã quá hạn nhưng chưa thấy trích lập dự phòng, kiểm toán không thể đánh giá đầy đủ giá trị dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích lập theo quy định.

Kiểm toán cũng không thể đánh giá khả năng thanh toán thực tế các khoản nợ ngắn hạn 133 tỷ đồng. Ngoài ra, kiểm toán không đủ cơ sở xác định ảnh hưởng của một số khoản như chi phí phải trả 43 tỷ đồng đến BCTC của Công ty.

Bên cạnh đó, đơn vị kiểm toán cũng không đủ cơ sở để xác định giá trị dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần trích lập tại thời điểm đầu và cuối năm, cũng như không xác định được tính chính xác của các số dư trên BCTC của Công ty.

LTC giải trình do đặc thù của công ty là ngành xây lắp các công trình, nên thư xác nhận công nợ gửi đi bị từ chối do nguồn vốn thuộc ngân sách đang chờ quyết toán, đồng thời khi nhận được tiền từ chủ đầu tư LTC sẽ thanh toán cho các khoản phải trả.

Một số dự án đang chờ chủ đầu tư phê duyệt và xuất hóa đơn khi đó LTC mới hoạch toán doanh thu và giá vốn của các công trình.

Liên quan đến chi phí trả trước, LTC giải trình sau khi đơn vị nhận khoán chi phí cho các công trình, kế toán sẽ thực hiện ghi giảm chi phí trích trước.

Năm 2018, lợi nhuận sau thuế của LTC đạt 236 triệu, tích cực hơn khoản lỗ ròng hơn 19 tỷ đồng năm 2017.

Tại thời điểm cuối năm, nợ phải trả của Công ty ở mức 180.7 tỷ, chiếm 76.5% trong cơ cấu tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay chiếm 54.2 tỷ đồng.

Một số chỉ số tài chính các năm vừa qua của LTC

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu LTC ở mức giá 2,100 đồng/cp, chốt phiên ngày 17/05.

Hoa Tranh

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang