HSC: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

23/05/2019 17:180
  •  

HSC: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

 Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh công bố báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190523_20190523-HSC-BAO CAO KET QUA PHAT HANH RA CONG CHUNG.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang